چت

آگهی های خرید پایدار فولاد نیما (بینایی) - 15052

ورق روغنی (سرد)
15 آذر، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی ۲ ۱۲۵۰ st12 خریداریم

ورق روغنی (سرد)
13 آبان، 1402 8 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

٩٠ درجه دو یا عرض مختلف دو رول اسپیره دو ماهه یک ظرفیت خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
10 آبان، 1402 8 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار اسپیره ترجیحا فولاد مبارکه به میزان دو ماشین هستیم.

ورق گالوانیزه
07 آبان، 1402 9 ماه پیش

خریدار ورق گالوانیزه

۷۰ عرض ۱۴۰۰ به بالا درجه یک خریداریم

ورق روغنی (سرد)
04 مهر، 1402 10 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

۵۰ ۱۰۰۰ st12 قیمت مناسب خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
14 شهریور، 1402 10 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

۶۰ ۱۲۵۰ st12 فولاد مبارکه خریداریم

ورق گرم (سیاه)
24 مرداد، 1402 11 ماه پیش

خریدار کویل گرم

۲ ۱۰۰۰ st37 سبا قیمت مناسب خریداریم

ورق روغنی (سرد)
02 مرداد، 1402 12 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی ضخامت ۷۰ عرض ۱۴۲ به بالا خریداریم

ورق اسید شویی
19 تیر، 1402 1 سال پیش

خریدار ورق اسیدشویی

ورق اسیدشویی 2/3 عرض مختلف کیفیت saph خریداریم

ورق روغنی (سرد)
13 تیر، 1402 1 سال پیش

خریدار ورق روغنی 2.5

ورق روغنی ۲/۵ عرض ۱۲۵۰ st12 خریداریم .

ورق اسید شویی
06 تیر، 1402 1 سال پیش

خرید ورق اسید

ورق اسید ضخامت ۳ کیفیت w22 خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
05 تیر، 1402 1 سال پیش

خرید ST14

ورق روغنی ۷۰ عرض ۸۹۰ تا ۹۲۰ کیفیت st14 خریداریم .

ورق روغنی (سرد)
04 تیر، 1402 1 سال پیش

خریدار روغنی

ورق روغنی ۷۰ عرض ۱۳۰ یا ۱۵۰ یا در این حدود خریداریم .

ورق روغنی (سرد)
31 خرداد، 1402 1 سال پیش

خریدار ورق روغنی

۷۰ روغنی عرض مختلف خریداریم .

ورق روغنی (سرد)
29 خرداد، 1402 1 سال پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی ضخامت 1 عرض 1500 تا 1530 درجه یک اصفهان یا تهران خریداریم .

ورق روغنی (سرد)
28 خرداد، 1402 1 سال پیش

خریدار روغنی

۷۰ عرض ۱۴۰۰ درجه ۱ یا دو خریداریم .

ورق گرم (سیاه)
24 خرداد، 1402 1 سال پیش

خریدار شیت سیاه

ورق سیاه شیت شده 2 2*35 2 2*20 2 2*30 خریداریم .

ورق اسید شویی
24 خرداد، 1402 1 سال پیش

خریدار ورق اسیدشویی

ورق اسید شویی ۲ عرض ۱۰۰۰ w22 خریداریم .

ورق گالوانیزه
23 خرداد، 1402 1 سال پیش

خریدار گالوانیزه

*خریدارم * گالوانیزه ؛ ۴۰ بلند دو رول ۵۰ کوتاه ۶۰ کوتاه روغنی ۷۰ عرض مختلف

ورق گرم (سیاه)
22 خرداد، 1402 1 سال پیش

خریدار رول سیاه

۲ عرض مختلف رول سبک و سنگین خریداربم. ۲/۵ عرض مختلف سبک خریداریم. (کف ترین قیمت)

ورق گالوانیزه
22 خرداد، 1402 1 سال پیش

خریدار ورق گالوانیزه

۱/۵ ۱۰۰۰ گالوانیزه شهرکرد یا تاراز با کوتینگ ۱۶۰ الی ۱۸۰ خریداریم

ورق گالوانیزه
21 خرداد، 1402 1 سال پیش

خرید گالوانیزه شهرکرد

۱/۵ ۱۰۰۰ گالوانیزه شهرکرد یا تاراز با کوتینگ ۱۶۰ الی ۱۸۰ خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
21 خرداد، 1402 1 سال پیش

خرید روغنی 80

ورق روغنی ۸۰ عرض مختلف درجه ۱ به میزان 1 ظرفیت *خریداریم*

ورق روغنی (سرد)
21 خرداد، 1402 1 سال پیش

خرید ورق روغنی

خریدار ورق روغنی ضخامت ۱ عرض ۱۵۰۰ هستیم .

ورق روغنی (سرد)
21 خرداد، 1402 1 سال پیش

خریدار ورق روغنی

۹۰ روغنی عرض مختلف st14 تاریخ جدید خریداریم .

ورق روغنی (سرد)
20 خرداد، 1402 1 سال پیش

خریدار ورق روغنی

ورق ۹۰ روغنی عرض مختلف st14 تاریخ جدید خریداریم .

ورق روغنی (سرد)
17 خرداد، 1402 1 سال پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی ضخامت ۱ عرض ۱۵۰۰ کیفیت st13یا st14 خریداریم.

ورق اسید شویی
17 خرداد، 1402 1 سال پیش

خرید ورق اسیدشویی

ورق اسید شویی ضخامت ۲ عرض ۱۲۵۰ درجه ۱ یا ۲ قیمت مناسب اصفهان خریداریم.

ورق اسید شویی
08 خرداد، 1402 1 سال پیش

خریدار ورق اسید شویی

ورق اسید ۲ عرض ۱۲۵۰ درجه ۱ خریداریم .

ورق اسید شویی
03 خرداد، 1402 1 سال پیش

ورق خرید اید شویی

ورق اسید درجه دو یا یک از ۲/۸ تا ۳ (عرض مهم نیست) خریداریم .

×