چت

آگهی های خرید پایدار فولاد نیما (بینایی) - 15052

ورق روغنی (سرد)
15 آذر، 1402 3 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی ۲ ۱۲۵۰ st12 خریداریم

ورق روغنی (سرد)
13 آبان، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

٩٠ درجه دو یا عرض مختلف دو رول اسپیره دو ماهه یک ظرفیت خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
10 آبان، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار اسپیره ترجیحا فولاد مبارکه به میزان دو ماشین هستیم.

ورق گالوانیزه
07 آبان، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق گالوانیزه

۷۰ عرض ۱۴۰۰ به بالا درجه یک خریداریم

ورق روغنی (سرد)
04 مهر، 1402 5 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

۵۰ ۱۰۰۰ st12 قیمت مناسب خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
14 شهریور، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

۶۰ ۱۲۵۰ st12 فولاد مبارکه خریداریم

ورق گرم (سیاه)
24 مرداد، 1402 6 ماه پیش

خریدار کویل گرم

۲ ۱۰۰۰ st37 سبا قیمت مناسب خریداریم

ورق روغنی (سرد)
02 مرداد، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی ضخامت ۷۰ عرض ۱۴۲ به بالا خریداریم

ورق اسید شویی
19 تیر، 1402 8 ماه پیش

خریدار ورق اسیدشویی

ورق اسیدشویی 2/3 عرض مختلف کیفیت saph خریداریم

ورق روغنی (سرد)
13 تیر، 1402 8 ماه پیش

خریدار ورق روغنی 2.5

ورق روغنی ۲/۵ عرض ۱۲۵۰ st12 خریداریم .

ورق اسید شویی
06 تیر، 1402 8 ماه پیش

خرید ورق اسید

ورق اسید ضخامت ۳ کیفیت w22 خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
05 تیر، 1402 8 ماه پیش

خرید ST14

ورق روغنی ۷۰ عرض ۸۹۰ تا ۹۲۰ کیفیت st14 خریداریم .

ورق روغنی (سرد)
04 تیر، 1402 8 ماه پیش

خریدار روغنی

ورق روغنی ۷۰ عرض ۱۳۰ یا ۱۵۰ یا در این حدود خریداریم .

ورق روغنی (سرد)
31 خرداد، 1402 8 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

۷۰ روغنی عرض مختلف خریداریم .

ورق روغنی (سرد)
29 خرداد، 1402 8 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی ضخامت 1 عرض 1500 تا 1530 درجه یک اصفهان یا تهران خریداریم .

ورق روغنی (سرد)
28 خرداد، 1402 8 ماه پیش

خریدار روغنی

۷۰ عرض ۱۴۰۰ درجه ۱ یا دو خریداریم .

ورق گرم (سیاه)
24 خرداد، 1402 9 ماه پیش

خریدار شیت سیاه

ورق سیاه شیت شده 2 2*35 2 2*20 2 2*30 خریداریم .

ورق اسید شویی
24 خرداد، 1402 9 ماه پیش

خریدار ورق اسیدشویی

ورق اسید شویی ۲ عرض ۱۰۰۰ w22 خریداریم .

ورق گالوانیزه
23 خرداد، 1402 9 ماه پیش

خریدار گالوانیزه

*خریدارم * گالوانیزه ؛ ۴۰ بلند دو رول ۵۰ کوتاه ۶۰ کوتاه روغنی ۷۰ عرض مختلف

ورق گرم (سیاه)
22 خرداد، 1402 9 ماه پیش

خریدار رول سیاه

۲ عرض مختلف رول سبک و سنگین خریداربم. ۲/۵ عرض مختلف سبک خریداریم. (کف ترین قیمت)

ورق گالوانیزه
22 خرداد، 1402 9 ماه پیش

خریدار ورق گالوانیزه

۱/۵ ۱۰۰۰ گالوانیزه شهرکرد یا تاراز با کوتینگ ۱۶۰ الی ۱۸۰ خریداریم

ورق گالوانیزه
21 خرداد، 1402 9 ماه پیش

خرید گالوانیزه شهرکرد

۱/۵ ۱۰۰۰ گالوانیزه شهرکرد یا تاراز با کوتینگ ۱۶۰ الی ۱۸۰ خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
21 خرداد، 1402 9 ماه پیش

خرید روغنی 80

ورق روغنی ۸۰ عرض مختلف درجه ۱ به میزان 1 ظرفیت *خریداریم*

ورق روغنی (سرد)
21 خرداد، 1402 9 ماه پیش

خرید ورق روغنی

خریدار ورق روغنی ضخامت ۱ عرض ۱۵۰۰ هستیم .

ورق روغنی (سرد)
21 خرداد، 1402 9 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

۹۰ روغنی عرض مختلف st14 تاریخ جدید خریداریم .

ورق روغنی (سرد)
20 خرداد، 1402 9 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

ورق ۹۰ روغنی عرض مختلف st14 تاریخ جدید خریداریم .

ورق روغنی (سرد)
17 خرداد، 1402 9 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی ضخامت ۱ عرض ۱۵۰۰ کیفیت st13یا st14 خریداریم.

ورق اسید شویی
17 خرداد، 1402 9 ماه پیش

خرید ورق اسیدشویی

ورق اسید شویی ضخامت ۲ عرض ۱۲۵۰ درجه ۱ یا ۲ قیمت مناسب اصفهان خریداریم.

ورق اسید شویی
08 خرداد، 1402 9 ماه پیش

خریدار ورق اسید شویی

ورق اسید ۲ عرض ۱۲۵۰ درجه ۱ خریداریم .

ورق اسید شویی
03 خرداد، 1402 9 ماه پیش

ورق خرید اید شویی

ورق اسید درجه دو یا یک از ۲/۸ تا ۳ (عرض مهم نیست) خریداریم .

×