فن اندیشان صنعت و انرژی سبز

ظهیرالدینی

57%

خریدار کلاف سرد - RFQ-1045

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

فن اندیشان صنعت و انرژی سبز کلاف سرد ۰.۶۰ و ۰.۷۰ عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ st12 از هر کدام یک کلاف ترجیحا" محصول فولاد مبارکه ۰۲۱۷۷۲۱۲۸۴۸ ۰۹۱۲۶۵۹۰۱۹۴

07 آبان، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)