ورق روغنی - RFQ-1042

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغنی به میزان 1/5 تا 2 تن خریداری می شود ساعات تماس از 8 صبح لغایت 17 9138991989 آقای حسینی

06 آبان، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)