فولاد 24 مرکز تجارت آنلاین فلزات

بزرگترین بازار اینترنتی آهن و فولاد

میلگرد

دسته محصولات :

میلگرد

خریدار میلگرد جهان فولاد 16 مقدار 1 ظرفیت 14 مقدار 1 ظرفیت 12 مقدار 20 تن 10 مقدار 6 تن 09126008544

06 آبان، 1399