محمد اميدي فر

اهن اتحاد

29%
جزئیات...
میلگرد آجدار
06 آبان، 1399 2 سال پیش

میلگرد

خریدار میلگرد جهان فولاد 16 مقدار 1 ظرفیت 14 مقدار 1 ظرفیت 12 مقدار 20 تن 10 مقدار 6 تن 09126008544

×