ضایعاتهای ورق , میلگرد , تسمه , لوله و آلومینیوم - RFQ-1032

دسته محصولات :

قراضه (ضایعات)

ضایعات آلومینیوم , ضایعات متوبرنج , ضایعات ورق , ضایعات میلگرد , ضایعات تسمه و ضایعات لوله به هر مقداری خریداری می شود . 09120550237 آقای جوان

05 آبان، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات قراضه (ضایعات)