فولاد 24 مرکز تجارت آنلاین فلزات

بزرگترین بازار اینترنتی آهن و فولاد

میلگرد

دسته محصولات :

میلگرد آجدار

میلگرد 16 مقدار 5 تن میلگرد 14 مقدار 14 تن میلگرد 12 مقدار 4 تن میلگرد 10 مقدار 4 تن 09927957211

23 مهر، 1399