خرید محصولات فلزی

میلگرد آجدار فلزات آلیاژی
22 آبان، 1402 3 هفته پیش

خریدار شفت

شفت قطر 8 و 16 به میزان 20 تن خریداریم.

میلگرد آجدار
21 آبان، 1402 3 هفته پیش

خرید میلگرد

میلگرد آجدار سایز 10 A3 تماس : 33997997-021

میلگرد آجدار
20 آبان، 1402 3 هفته پیش

خرید میلگرد

میلگرد تحویل تهران نقد خریدارم

میلگرد آجدار
20 آبان، 1402 3 هفته پیش

خریدار میلگرد

میلگرد تحویل انبار تهران خریداریم

میلگرد آجدار
20 آبان، 1402 3 هفته پیش

خریدار میلگرد صادراتی

خریدارمیلگرد صادراتي مرحله اول50هزارتن تحویل مرز تحویل اربیل

میلگرد آجدار
17 آبان، 1402 4 هفته پیش

خریدار میلگرد

خریدار میلگرد A3 سبدی زیر قیمت به میزان 100000 تن انبار تهران خریدار میلگرد A3 سبدی زیر قیمت به میزان 7000 تن به صورت LC شش ماهه هستیم.

میلگرد آجدار
16 آبان، 1402 4 هفته پیش

خریدار میلگرد

میلگرد تحویل انبار خریداریم

میلگرد آجدار
16 آبان، 1402 4 هفته پیش

خریدار میلگرد

میلگرد تحویل تهران نقد خریدارم

میلگرد آجدار
16 آبان، 1402 4 هفته پیش

خریدار میلگرد

میلگرد تحویل انبار رستگار خریداریم

میلگرد آجدار
16 آبان، 1402 4 هفته پیش

خریدار میلگرد

میلگرد (انبار باران) خریداریم.

میلگرد آجدار
16 آبان، 1402 4 هفته پیش

خریدار میلگرد نرمال

خریدار میلگرد نرمال سایز ۱۰ اصفهان هستیم.

شمش و تختال قراضه و ضایعات میلگرد آجدار
16 آبان، 1402 4 هفته پیش

خرید پوسته اکسید شمش آهن و میلگرد

پوسته اکسید شمش آهن و میلگرد خریداریم

میلگرد آجدار
15 آبان، 1402 4 هفته پیش

خریدار میلگرد اصفهان

خریدار میلگرد 10 انبار اصفهان

میلگرد آجدار
14 آبان، 1402 4 هفته پیش

خریدار میلگرد

خریدار میلگرد 14 تا 20 ترجیحا جهان سیرجان قیمت مناسب هستیم.

میلگرد آجدار
09 آبان، 1402 1 ماه پیش

خریدار میلگرد

میل گرد 14 الی 25 تحویل تهران خریداریم

میلگرد آجدار فلزات آلیاژی
09 آبان، 1402 1 ماه پیش

خریدار 316 دوپولیش

316 دوپولیش عرض 1000 ضخامت 1.5 به میزان 5 تن نیازمندیم.

میلگرد آجدار فلزات آلیاژی
09 آبان، 1402 1 ماه پیش

خریدار دو پولیش

304l2b عرض 1500 ضخامت 5 میل 9 تن نیازمندیم

میلگرد آجدار
08 آبان، 1402 1 ماه پیش

خریدار میلگرد

میلگرد 10 تا 32 تحویلی خوش قیمت برای انبار تهران خریداریم.

میلگرد آجدار
07 آبان، 1402 1 ماه پیش

تهاتر ملک با میلگرد

تعدادی واحد در تهران با میلگرد تهاتر میکنیم

میلگرد آجدار
06 آبان، 1402 1 ماه پیش

خریدار میلگرد

میلگرد 14 الی 25 تحویل تهران خریداریم

×