چت

خرید محصولات فلزی

پروفیل
02 اسفند، 1402 7 روز پیش

خریدار پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی 0/6 با ابعاد 2/5در 2/5 خریداریم .

پروفیل
30 بهمن، 1402 1 هفته پیش

خریدار پروفیل

خریدار پروفیل گالوانیزه با ضخامت 0/9 جهت تقویت درب و پنجره با مشخصات زیر میباشیم. 32*23*32 یک بندیل لنگه دری یک بندیل 23*32*23 یک بندیل

پروفیل قوطی ستونی
30 بهمن، 1402 1 هفته پیش

خریدار قوطی پروفیل

استعلام پروفیل و قوطی ستونی 2 میل با ارتفاع 6 متر را داریم.

پروفیل
30 بهمن، 1402 1 هفته پیش

خریدار پروفیل

استعلام قیمت یک ظرفیت کلافی سپری لنگه درب ۹۰*۹۰ از ورق گیلان را داریم.

پروفیل پروفیل z (زد) قوطی ستونی
30 بهمن، 1402 1 هفته پیش

خریدار پروفیل

خریدار پروفیل 2 میل به میزان 10 تن میباشیم.

پروفیل
30 بهمن، 1402 1 هفته پیش

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی 0/6 با ابعاد 2/5در 2/5 خریداریم .

پروفیل
28 بهمن، 1402 2 هفته پیش

خریدار پروفیل

پروفیل صنعتی 0/6 با ابعاد 2/5در 2/5 خریداریم .

پروفیل
25 بهمن، 1402 2 هفته پیش

خریدار پروفیل

پروفیل ضخامت 2 ،25*25 به میزان 2 تن خریداریم.

پروفیل
25 بهمن، 1402 2 هفته پیش

خریدار پروفیل

پروفیل صنعتی 0/6 با ابعاد 2/5در 2/5 خریداریم .

پروفیل
17 بهمن، 1402 3 هفته پیش

خریدار پروفیل مثلثی

پروفیل مثلثی ضخامت یک و ربع ابعاد 5/5 در 5/5 به میزان یک تن خریداریم.

پروفیل
17 بهمن، 1402 3 هفته پیش

خریدار پروفیل

خریدار پروفیل با مشخصات زیر میباشیم. 80*80 ضخامت 2 میل به میزان 200 شاخه 90*90 ضخامت 3 میل به میزان 24 شاخه

پروفیل
16 بهمن، 1402 3 هفته پیش

خریدار پروفیل

پروفیل ۹۰*۹۰ضخامت ۳ میل ۲۴۰ شاخه خریدارم

پروفیل
27 دی، 1402 1 ماه پیش

خریدار قوطی

خریدار قوطی با ضخامت 2 میل و ابعاد 2*1 و ورق فولادی به میزان 35 شاخه میباشیم.

پروفیل
25 دی، 1402 1 ماه پیش

استعلام قیمت پروفیل

استعلام قیمت پروفیل با همه ضخامت ها و در ابعاد 2*2-4*8-2*3-10*10 را داریم.

پروفیل
24 دی، 1402 1 ماه پیش

خریدار پروفیل درجه 2

خریدار پروفیل درجه 2 باضخامت 2 میلو مشخصات زیر خریداریم. 40*80 40*60 50*30 40*40 20*20

پروفیل
16 دی، 1402 2 ماه پیش

خریدار پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی 0/6 با ابعاد 2/5در 2/5 خریداریم

پروفیل
11 دی، 1402 2 ماه پیش

خریدار پروفیل

خریدار پروفیل زد 2.5 هستیم.

پروفیل
05 دی، 1402 2 ماه پیش

خریدار پروفیل

پروفیل ضخامت 2 ،25*25 به میزان 2 تن خریداریم.

پروفیل
03 دی، 1402 2 ماه پیش

خریدار پروفیل

خریدار پروفیل اهوازی 3 میل 70*70 به میزان 450 شاخه میباشیم.

پروفیل
02 دی، 1402 2 ماه پیش

خریدار پروفیل

پروفیل فولاد ضخامت 2میل 2*2 2*3 3*3 4*4 3*5 3*6 4*8 509 507 509 کم فرانسه ظرفیتی خریداریم.

×