خرید محصولات فلزی

ورق اسید شویی
28 شهریور، 1402 2 هفته پیش

خریدار ورق اسید

خریدار ورق اسیدشویی به شرح زیر می باشیم: ▪️ورق اسیدشویی ضخامت 3 عرض 1000 کیفیت w22 ▪️ورق اسید شویی ضخامت 2 و 2.1 و 2.3 و 2.5 عرض مختلف درجه2

ورق اسید شویی
26 شهریور، 1402 2 هفته پیش

خریدار ورق اسیدشویی

خریدار ورق sw22 با قیمت مناسب میباشیم.

ورق اسید شویی
21 شهریور، 1402 3 هفته پیش

خریدار ورق اسید

خریدار ورق اسیدشویی با مشخصات زیر میباشیم. ورق اسیدشویی ضخامت 3 عرض 1000 کیفیت w22 ورق اسید شویی ضخامت 2 و 2.1 و 2.3 و 2.5 عرض مختلف درجه2

ورق اسید شویی
18 شهریور، 1402 3 هفته پیش

خریدار ورق اسید

خرید ورق sw 22 ۵۰۰۰ تن را داریم.

ورق اسید شویی
14 شهریور، 1402 4 هفته پیش

خریدار ورق اسید

ورق ۲.۶سیاه یا اسید شور رولعرض امترو۱.۲۵ مبارکه. ۰۲۱۲۲۷۴۷۸۸۴

ورق اسید شویی
04 شهریور، 1402 1 ماه پیش
ورق روغنی (سرد) ورق گرم (سیاه) ورق اسید شویی
30 مرداد، 1402 1 ماه پیش

دو ظرفیت جنس جور سیاه و روغنی

بمیزان ۴۰ تن سیاه و روغنی از سایز ۰۳۰تا ۴ میل شیت یا برش خورده ، یک بندل از هر سایز و کوتاه و بلند ، جنس جور

ورق اسید شویی
28 مرداد، 1402 1 ماه پیش

خریدار ورق اسید مبارکه

ورق اسید فولاد مبارکه st 37 , 125 , 2.5 خریداریم

ورق اسید شویی
23 مرداد، 1402 2 ماه پیش

خرید ورق اسیدشویی

بازرگانی مام گوهر کیمیا خریدار ورق اسیدشویی 4 و 4/5 سیاه یا اسیدشویی با مشخصات پیوست می باشد .

ورق اسید شویی
22 مرداد، 1402 2 ماه پیش

خریدار ورق اسید

خریدار ورق اسید 2 میل شیت شده در ابعاد 2 در 125 درجه 2 به میزان 10 تن میباشیم.

ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی ورق گرم (سیاه) ورق اسید شویی
11 شهریور، 1402 1 ماه پیش

خریدار سرورق و کنار ورق

خریدار کنار ورق و سرورق از 2میل تا 4 میل هستم 50 تن بار قیمت مناسب

ورق اسید شویی
19 مرداد، 1402 2 ماه پیش

خریدار ورق اسید

ورق ٢/٥ اسيد مباركه W عرض يك متر (يك رول) خریداریم.

ورق اسید شویی
16 مرداد، 1402 2 ماه پیش

خریدار کویل اسیدشویی

خریداریم کویل اسیدشویی ضخامت 2.5 کیفیت St37

ورق اسید شویی
14 مرداد، 1402 2 ماه پیش

خریدار اسید شویی

کویل اسیدشویی ضخامت 2.5 کیفیت St37 خریداریم.

ورق اسید شویی
08 مرداد، 1402 2 ماه پیش

خریدار ورق اسیدشویی

اسید شویی مبارکه یک رول ۳کوتاه یا بلند St37 خریداریم.

ورق اسید شویی
08 مرداد، 1402 2 ماه پیش

خریدار ورق اسید

ورق اسیدشویی ۲.۵کوتاه یا بلند St37 خریداریم.

ورق اسید شویی
07 مرداد، 1402 2 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

کویل اسید مبارکه ۲ عرض ۱۰۰۰ کیفیت ST37 مقدار ظرفیت خریداریم.

ورق اسید شویی
07 مرداد، 1402 2 ماه پیش

خریدار ورق اسید

ورق اسیدشویی ۲.۵کوتاه یا بلند St37 ، اسید شویی مبارکه یک رول ۳کوتاه یا بلند St37 خریداریم.

ورق اسید شویی
03 مرداد، 1402 2 ماه پیش

خریدار ورق اسید

خریدار کویل 2/3 اسیدشویی عرض مختلف تک رول میباشیم.

ورق اسید شویی
02 مرداد، 1402 2 ماه پیش

خریدار ورق اسید

خریدار ورق اسید با گرید SAPH440 با عرض 1 متر ،یک و بیست ،یک و بیست و پنج میباشیم.

×