خرید محصولات فلزی

ورق گالوانیزه و رنگی
08 مهر، 1402 5 ساعت پیش

خریدار ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه صادراتی نیازمند می باشیم.

ورق گالوانیزه و رنگی
08 مهر، 1402 6 ساعت پیش

استعلام قیمت

درخواست استعلام ورق گالوانیزه 50 *1.25 تاراز را داریم

ورق گالوانیزه و رنگی
28 شهریور، 1402 2 هفته پیش

خریدار ورق رنگی سبز

خریدار ورق رنگی سبز ضخامت 0/5 عرض 1250 به میزان 50 متر هستیم.

ورق گالوانیزه و رنگی
28 شهریور، 1402 2 هفته پیش

خریدار ورق رنگی

خریدار ورق رنگی درجه دو رول سنگین می باشیم.

ورق گالوانیزه و رنگی
28 شهریور، 1402 2 هفته پیش

خریدار ورق گالوانیزه

خریدار ورق گالوانیزه به شرح زیر می باشیم: 🔹ورق گالوانیزه ضخامت 48 عرض 1250 درجه2 🔹ورق گالوانیزه ضخامت 22 الی 45

ورق گالوانیزه و رنگی
27 شهریور، 1402 2 هفته پیش

خریدار ورق گالوانیزه

ورق ۱ و ۰/۸ گالوانیزه رول کنار رول حداقل عرض ۵۱ میلیمتر خریداریم

ورق گالوانیزه و رنگی
27 شهریور، 1402 2 هفته پیش

خهریدار ورق گالوانیزه

ورق ۱.۵ و ۲ گالوانیزه رول کنار رول حداقل عرض ۱۳۵ میلیمتر خریداریم

ورق گالوانیزه و رنگی
27 شهریور، 1402 2 هفته پیش

خریدار ورق گالوانیزه

ورق ۱.۵ و ۲ گالوانیزه رول کنار رول حداقل عرض ۹۵ میلیمتر خریداریم

ورق گالوانیزه و رنگی
27 شهریور، 1402 2 هفته پیش

خریدار ورق گالوانیزه

ورق ۱.۵ و ۱.۲۵ و ۱ و ۰.۸ و ۰.۷ گالوانیزه رول کنار رول حداقل عرض ۶۲ میلیمتر خریداریم

ورق گالوانیزه و رنگی
27 شهریور، 1402 2 هفته پیش

خریدار ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه جهت صادرات به آذربایجان از ضخامت 40-50-70 با عرض بلند به میزان 100 تن میباشیم.((همکارانی که کار های صادرات انجام میدهند تماس حاصل کنند ))

ورق گالوانیزه و رنگی
22 شهریور، 1402 2 هفته پیش

خریدار ورق گالوانیزه

ورق ۱ و 0/8 گالوانیزه رول کنار رول حداقل عرض ۵۱ میلیمتر خریداریم

ورق گالوانیزه و رنگی
22 شهریور، 1402 2 هفته پیش

خریدار ورق گالوانیزه

ورق ۱.۵ و 2 گالوانیزه رول کنار رول حداقل عرض ۱۳۵ میلیمتر خریداریم

ورق گالوانیزه و رنگی
22 شهریور، 1402 2 هفته پیش

خریدار ورق گالوانیزه

ورق ۱.۵ و 2 گالوانیزه رول کنار رول حداقل عرض ۹۵ میلیمتر خریداریم

ورق گالوانیزه و رنگی
22 شهریور، 1402 2 هفته پیش

خریدار ورق گالوانیزه

ورق ۱.۵ و ۱.۲۵ و ۱ و ۰.۸ و ۰.۷ گالوانیزه رول کنار رول حداقل عرض ۶۲ میلیمتر خریداریم

ورق گالوانیزه و رنگی
22 شهریور، 1402 2 هفته پیش

خرید ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه جهت صادرات به آذربایجان از ضخامت 40-50-70 با عرض بلند به میزان 100 تن میباشیم.((همکارانی که کار های صادرات انجام میدهند تماس حاصل کنند ))

ورق گالوانیزه و رنگی
22 شهریور، 1402 2 هفته پیش

خریدار گالوانیزه

خریدار گالوانیزه 28 و 14 چینی و 3ایرانی می باشیم.

ورق گالوانیزه و رنگی
22 شهریور، 1402 2 هفته پیش

خریدار ورق رنگی

ورق گالوانیزه سینوسی با ضخامت 40-45-48- 50 با عرض 1250 با رنگ های قرمز - آبی - لیمویی - پرتقالی با بهترین قیمت خریداریم.

ورق گالوانیزه و رنگی
22 شهریور، 1402 2 هفته پیش

خریدار ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه سینوسی با ضخامت 40-45-48- 50 با عرض 1250 با بهترین قیمت خریداریم.

ورق گالوانیزه و رنگی
21 شهریور، 1402 3 هفته پیش

خریدار ورق رنگی

ورق رنگی درجه دو رول سنگین خریداریم.

ورق گالوانیزه و رنگی
21 شهریور، 1402 3 هفته پیش

خریدار ورق گالوانیزه

خریدار ورق گالوانیزه با مشخصات زیر میباشیم. ورق گالوانیزه ضخامت 48 عرض 1250 درجه2 ورق گالوانیزه ضخامت 22 الی 45

×