خرید محصولات فلزی

ورق گالوانیزه و رنگی
05 بهمن، 1401 2 روز پیش

خریدار ورق رنگی

ورق رنگی 40 میل به بالا عرض 125 یک ظرفیت خریداریم.

ورق گالوانیزه و رنگی
05 بهمن، 1401 2 روز پیش

خریدار ورق گالوانیزه

خریدار ورق گالوانیزه ضخامت 18تا 22 به میزان صد تن به صورت ماهانه خریدارم .

ورق گالوانیزه و رنگی
05 بهمن، 1401 2 روز پیش

استعلام ورق گالوانیزه

استعلام ورق گالوانیزه ۰/۵ شهرکرد عرض یک متر ورق گالوانیزه ۱ میل عرض ۱۲۵ هفت الماس

ورق گالوانیزه و رنگی
04 بهمن، 1401 3 روز پیش

درخواست خرید

خریدار 45 تا50 گالوانیزه درجه 2می باشیم .

ورق گالوانیزه و رنگی
04 بهمن، 1401 3 روز پیش

خریدار ورق رنگی

ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان ضخامت 50 عرض 1250- آبی (5015) قرمز (3000) دو ظرفیت خریداریم .

ورق گالوانیزه و رنگی
04 بهمن، 1401 3 روز پیش

استعلام ورق گالوانیزه

استعلام قیمت ورق گالوانیزه داریم .

ورق گالوانیزه و رنگی
04 بهمن، 1401 3 روز پیش

خریدار ورق تاراز

ورق تاراز 41 و 51 کوتاه 1 متر ظرفیت خریداریم.

ورق گالوانیزه و رنگی
04 بهمن، 1401 3 روز پیش

خریدار ورق رنگی

ورق رنگی یخچالی رئال 9191 سفید رئال830نقر ...

ورق گالوانیزه و رنگی
03 بهمن، 1401 4 روز پیش

استعلام قیمت گالوانیزه

استعلام ورق گالوانیزه 1/5 و 2 عرض مختلف.

ورق گالوانیزه و رنگی
02 بهمن، 1401 5 روز پیش

خریدار ورق گالوانیزه

ورق رنگی سفید با کد 9016 با ضخامت 40 میل و عرض 125 به میزان یک رول خریداریم.

ورق گالوانیزه و رنگی
02 بهمن، 1401 5 روز پیش

خریدار ورق گالوانیزه

خریدار ورق گالوانیزه تاراز ضخامت 50 و 60 با عرض 125 به میزان یک ظرفیت میباشیم.

ورق گالوانیزه و رنگی
02 بهمن، 1401 5 روز پیش

خریدار ورق گالوانیزه

خریدار ورق گالوانیزه با ضخامت ۹۰ و ۱۲۵ و عرض های ۱ متر و ۱۲۵ به میزان ۱ ماشین هستیم.

ورق گالوانیزه و رنگی
01 بهمن، 1401 6 روز پیش

خریدار ورق کرکره

خرید ورق ۰/۴۰ کرکره رنگی به متراژ ۶۵۰ متر مربع داریم.

ورق گالوانیزه و رنگی
01 بهمن، 1401 6 روز پیش

خریدار ورق رنگی

خریدار ورق رنگی قرمر، نارنجی و آبی سایز 47 و 48 عرض 125 یک رول خریداریم.

ورق گالوانیزه و رنگی
01 بهمن، 1401 6 روز پیش

خریدار ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه 50 کوتاه تاراز یک رول خریداریم.

ورق گالوانیزه و رنگی
01 بهمن، 1401 6 روز پیش

خریدار ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه 70 و 80 ضخامت 1/5و عرض 2 خریداریم .

ورق گالوانیزه و رنگی
01 بهمن، 1401 6 روز پیش

استعلام قیمت ورق گالوانیزه

استعلام قیمت ورق رنگ آبی فولاد و الماس داریم .

ورق گالوانیزه و رنگی
01 بهمن، 1401 6 روز پیش

خریدار ورق گالوانیزه

خریدار ورق گالوانیزه با ضخامت 90 و 125 و عرض های 1 متر و 125 به میزان 1 ماشین هستیم.

ورق گالوانیزه و رنگی
01 بهمن، 1401 6 روز پیش

خریدار ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 60> 70> 90> کوتاه ضخیم بار از هرکدام به میزان ظرفیتی خریدار می باشیم .

ورق گالوانیزه و رنگی
01 بهمن، 1401 6 روز پیش

خریدار ورق گالوانیزه

ورق کاشان ضخامت 45 > 50< کوتاه ضخیم بار از هرکدام به میزان ظرفیتی خریدار می باشیم .