چت

خرید محصولات فلزی

ورق گالوانیزه
05 اسفند، 1402 6 ساعت پیش

خریدار ورق گالوانیزه

خریدار کویل گالوانیزه 1250*2 تاراز به میزان ظرفیت قیمت مناسب انبار اصفهان یا تهران هستیم.

ورق گالوانیزه
02 اسفند، 1402 3 روز پیش

خریدار ورق گالوانیزه

خریدار ورق گالوانیزه درجه 2 یا مورد دار ضخامت 1/15 الی 2 میل میباشیم.

ورق گالوانیزه
30 بهمن، 1402 5 روز پیش

خریدار ورق گالوانیزه

خریدار ورق 70 میل گالوانیزه کاشان می باشیم.

ورق گالوانیزه
30 بهمن، 1402 5 روز پیش

استعلام ورق گالوانیزه

استعلام قیمت ورق گالوانیزه با مشخصات زیر را دارم 1/25 عرض 1000 2/5 عرض 1000

ورق گالوانیزه
30 بهمن، 1402 5 روز پیش

خریدار ورق گالوانیزه

خریدار ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1000 به میزان 1 ظرفیت میباشیم.

ورق گالوانیزه
30 بهمن، 1402 5 روز پیش

خریدار ورق گالوانیزه

خریدار ورق 28 و25 چینی به میزان 1 ظرفیت میباشیم.

ورق گالوانیزه
30 بهمن، 1402 5 روز پیش

خریدار ورق گالوانیزه

خریدار ورق گالوانیزه 48 بلند سمنان به یزان 1 ظرفیت میباشیم.

ورق گالوانیزه
29 بهمن، 1402 6 روز پیش

خریدار کناره ورق گالوانیزه

خریدار کناره ورق گالوانیزه میباشیم.

ورق گالوانیزه
29 بهمن، 1402 6 روز پیش

خریدار کناره رول گالوانیزه

خریدار کناره رول گالوانیزه

ورق گالوانیزه
29 بهمن، 1402 6 روز پیش

خریدار ورق گالوانیزه

ورق 60میل بلند گالوانیزه کاشان در انبار تهران با قیمت مناسب خریداریم.

ورق گالوانیزه
28 بهمن، 1402 1 هفته پیش

خریدار ورق گالوانیزه کاشان

خریدار ورق 70-80-90-1-1.25 ورق گالوانیزه کاشان عرض 1000-1250 09133764009 031-32663643-44

ورق گالوانیزه
26 بهمن، 1402 1 هفته پیش

خریدار ورق گالوانیزه

خریدار ورق گالوانیزه 1 کاشان و ورق گالوانیزه 1.15کاشان به میزان ظرفیت میباشیم.

ورق گالوانیزه
25 بهمن، 1402 1 هفته پیش

خریدار ورق گالوانیزه

خریدار ورق 40 70 90 ظرفیت گالوانیزه کاشان

ورق گالوانیزه
25 بهمن، 1402 1 هفته پیش

خریدار ورق گالوانیزه

خریدار ورق گالوانیزه 2*1 کاشان حدود 2.6 تن پرداخت بصورت چک دوماهه محل تحویل مشهد می باشیم.

ورق گالوانیزه
23 بهمن، 1402 2 هفته پیش

خریدار گالوانیزه

خریدار ورق گالوانیزه درجه 2 یا مورد دار ضخامت 1/15 الی 2 میلیاورق سیاه درجه 2 یا مورد دار فقط عرض 125 ضخامت 1.8 و 2 میل

ورق گالوانیزه
23 بهمن، 1402 2 هفته پیش

خریدار ورق گالوانیزه

خریدار ورق 1.25گالوانیزه کاشان میباشیم. 09133764009

ورق گالوانیزه
18 بهمن، 1402 2 هفته پیش

استعلام قیمت ورق شیروانی

استعلام قیمت ورق شیروانی ضخامت استاندارد را داریم.

ورق گالوانیزه
18 بهمن، 1402 2 هفته پیش

خریدار گالوانیزه

خریدار ورق گالوانیزه 50میل1250انبار اصفهان رول 9تنی

ورق گالوانیزه
18 بهمن، 1402 2 هفته پیش

خریدار ورق گالوانیزه

خریدار ورق گالوانیزه 50میل1250انبار اصفهان رول 9تنی میباشیم.

ورق گالوانیزه
18 بهمن، 1402 2 هفته پیش

خریدار ورق گالوانیزه

خریدار ورق گالوانیزه با ضخامت 50 و عرض 125 رول سبک هستیم .

×