خرید محصولات فلزی

قراضه و ضایعات
08 مهر، 1402 6 ساعت پیش

خریدار ضایعات

خریدار ضایعات ورق شیروانی و سوله می باشیم

قراضه و ضایعات
08 مهر، 1402 6 ساعت پیش

خریدار قراضه

خریدار کلیه ضایعات آهن چدن وفلزات رنگی

قراضه و ضایعات
08 مهر، 1402 9 ساعت پیش

خرید کنار ورق

خریدار ۴۰۰ تن کنار ورق به طولهای ۱/۲۰ و ۱/۵۰ و ۱/۸۰ سانتیمتر وعرض ۱۵ سانتیمتر وضخامت ۱ الی ۵ میلیمتر

ورق گرم (سیاه) قراضه و ضایعات
04 مهر، 1402 4 روز پیش

خریدار سر ورق

سرورق با تناژ بالا خریداریم.

قراضه و ضایعات
03 مهر، 1402 5 روز پیش

خریدار ضایعات

خریدار آهن ضایعاتی با هر تناژ می باشیم.

قراضه و ضایعات
03 مهر، 1402 5 روز پیش

خریدار ضایعات

ضایعات سفاله اهن،تیراهن،خورده میلگرد،ورق روغنی خریدار هستیم.

مواد معدنی قراضه و ضایعات
29 شهریور، 1402 1 هفته پیش

خریدار پوسته اکسید

خریدار پوست اکسیدتا به میزان 200تن می باشیم

قراضه و ضایعات
29 شهریور، 1402 1 هفته پیش

خریدار ضایعات

خریدار کناره ورق مبارکه و اهواز ضخامت 2به بالا تناژ هستیم.

ورق روغنی (سرد) قراضه و ضایعات
28 شهریور، 1402 2 هفته پیش

خریدار اسپیره

خریدار اسپیره می باشیم.

ورق گرم (سیاه) قراضه و ضایعات
27 شهریور، 1402 2 هفته پیش

خریدار کنار ورق

خریدار کناره ورق سیاه در هر طول و عرضی ضخامت فقط تا ۲ میل میباشیم..

ورق روغنی (سرد) ورق گرم (سیاه) قراضه و ضایعات
27 شهریور، 1402 2 هفته پیش

خریدار کناره ورق

خریدار کناره ورق از ضخامت 2/8 به بالا هستیم.

قراضه و ضایعات
22 شهریور، 1402 2 هفته پیش

خریدار ضایعات

خریدار ضایعات هفته ای 2 ظرفیت 1000 تن میباشیم.

قراضه و ضایعات
22 شهریور، 1402 2 هفته پیش

خریدار قراضه و ضایعات

خریدار ضایعات در تناژ بالا در اطراف اصفهان میباشیم.

قراضه و ضایعات
21 شهریور، 1402 3 هفته پیش

خریدار ضایعات

خرریدار ضایعات مس و حلبی می باشم.

قراضه و ضایعات
21 شهریور، 1402 3 هفته پیش

خریدار ضایعات

خریدار ضایعات و کنار ورق روغنی روزانه به میزان 5 تن به بالا می باشم.

قراضه و ضایعات
21 شهریور، 1402 3 هفته پیش

خریدار غبار بک فیلتر

خریدار غبار بک فیلتر میباشیم.

قراضه و ضایعات
20 شهریور، 1402 3 هفته پیش

خریدار ضایعات

خریدار ضایعات روغنی به میزان 10تن می باشیم.

قراضه و ضایعات
19 شهریور، 1402 3 هفته پیش

خریدار ضایعات

ضایعات سبک و سنگین، سوپر ویژه و حلب خریداریم.

ورق روغنی (سرد) قراضه و ضایعات
19 شهریور، 1402 3 هفته پیش

خریدار ضایعات

بار ضایعات آهن روغنی به میزان هفته ای 10 الی 15 تن خریداریم.

قراضه و ضایعات
18 شهریور، 1402 3 هفته پیش

خریدار ضایعات

درخواست خرید ضایعات اهن ریل را داریم.

×