خرید محصولات فلزی

قراضه (ضایعات)
06 بهمن، 1401 1 روز پیش

خریدار ظایعات

خریدار روغنی 14000 سوپر ویژه 13800 ویژه 13200 درجه ۱ 12700 سبک 12500 حلب 10000 09126512143 09199742143 می باشیم .

قراضه (ضایعات)
05 بهمن، 1401 2 روز پیش

خریدار شلاکه

شلاکه آهن ذوبی تناژ بالا خریداریم.

قراضه (ضایعات)
05 بهمن، 1401 2 روز پیش

خریدار ضایعات آهن با کد مستقیم

پرداخت به صورت نقدی انجام میشود تمامی درجات مشمول پاداش و کمک کرایه میشوند کافیه یک بار قیمت بگیرید... برای اطلاع از قیمت های روز،پاداش و کمک کرایه با این شمار ...

قراضه (ضایعات)
05 بهمن، 1401 2 روز پیش

خریدار سوپر ویژه

ضایعات سوپر ویژه درجه یک و دو تناژ نامحدود خریداریم.

قراضه (ضایعات)
05 بهمن، 1401 2 روز پیش

خریدار سوله

خریدار سوله های دست دوم و ضایعات آهن و تانگر می باشیم .

قراضه (ضایعات)
04 بهمن، 1401 3 روز پیش

خریدار پوسته اکسید

پوسته اکسید به میزان 20 تن خریداریم .

قراضه (ضایعات) ورق گرم (سیاه)
04 بهمن، 1401 3 روز پیش

خریدار کنار ورق

خرید کناره ورق ضخامت ۲ تا ۴ میل، از ۲ تا ۴ سانت عرض بصورت رول خریداریم.

قراضه (ضایعات)
04 بهمن، 1401 3 روز پیش

خریدار بار دست دوم

ورقهای شیروانی، ایرانیت سیمانی ، سوله، خرپا، قوطی، زد، ساندویچ پانل دست دوم وکارکرده خریداریم.

سایر فلزات قراضه (ضایعات)
04 بهمن، 1401 3 روز پیش

خریدار ضایعات مس

ضایعات مس تناژ خریداریم.

سایر فلزات قراضه (ضایعات)
04 بهمن، 1401 3 روز پیش

خریدار ضایعت فلزی

ضایعات فلزی در مشهد خریداریم.

قراضه (ضایعات)
04 بهمن، 1401 3 روز پیش

خریدار ضایعات

ضایعات آهن سوپر ویژه، پلیسه آهن و چدن ذوبی خریداریم.

قراضه (ضایعات)
04 بهمن، 1401 3 روز پیش

خریدار سرورق

خریدار سرورق روغنی و سرورق سیاه فولاد مبارکه و خریدار اسپیره به صورت تناژ بالا هستیم. تلفن تماس 09055100051

قراضه (ضایعات)
03 بهمن، 1401 4 روز پیش

خریدار بار آهن و ضایعات

بار آهن و ضایعات 150 تن خریداریم.

قراضه (ضایعات)
06 بهمن، 1401 1 روز پیش

خریدار ضایعات

ضایعات سوپر ویژه و سنگین درجه یک بالای 10 تن خریداری می شود.

قراضه (ضایعات)
02 بهمن، 1401 5 روز پیش

خریدار ضایعات

خریدار ضایعات اهن سنگین

قراضه (ضایعات)
02 بهمن، 1401 5 روز پیش

خریدار ضایعات

خریدار ضایعات به تناژ بالا در اطراف آذربایجان میباشیم.

قراضه (ضایعات)
02 بهمن، 1401 5 روز پیش

خریدار ضایعات

خریدار ضایعات روزانه با تناژ بالا میباشیم.

قراضه (ضایعات)
02 بهمن، 1401 5 روز پیش

خریدار ضایعات

خریدار تمامی ضایعات فلزی و فولاد در تناژ بالا هستیم.

قراضه (ضایعات)
02 بهمن، 1401 5 روز پیش

خریدار ضایعات

خریدار ضایعات در تناژبالا هستیم.

قراضه (ضایعات)
02 بهمن، 1401 5 روز پیش

خریدار ضایعات

خرید ضایعات آهن و آلات مصرفی کششی تیرآهن لوله ورق شمش و دستگاه استوک به عنوان ضایعاتی