خرید محصولات فلزی

ورق روغنی (سرد)
03 مهر، 1402 5 ساعت پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق۵۰ روغنی عرض۸۰ مبارکه st12 ورق ۷۰روغنی مبارکه st16 عرض ۱.۴۵ به بالا میباشیم. ۰۲۱۲۲۷۴۷۸۸۴

ورق روغنی (سرد)
03 مهر، 1402 5 ساعت پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق ۲/۵روغنی رول مبارکه عرض۱ و ۱/۲۵ st12 میباشیم. ۰۲۱۲۲۷۴۷۸۸۴

ورق روغنی (سرد)
03 مهر، 1402 6 ساعت پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی 1.5 میل 1متر در2متر می باشیم.

ورق روغنی (سرد)
03 مهر، 1402 6 ساعت پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی 1.5 میل 2/50*1/25 می باشیم.

ورق روغنی (سرد)
03 مهر، 1402 6 ساعت پیش

خریدار ورق گالوانیزه

خریدار ورق گالوانیزه 1.5 میل طول 3متر و عرض 1.25 می باشیم.

ورق روغنی (سرد)
29 شهریور، 1402 5 روز پیش

خریدار ورق روغنی

ورق ۲/۵روغنی رول مبارکه عرض۱ و ۱/۲۵ st12 خریداریم. ۰۲۱۲۲۷۴۷۸۸۴

ورق روغنی (سرد)
29 شهریور، 1402 5 روز پیش

خریدارروغنی فولاد غرب1.20یا1.25 عرض 1000

خریدارروغنی فولاد غرب1.20یا1.25 عرض 1000 sscs مقدار 15 تن

ورق روغنی (سرد)
29 شهریور، 1402 5 روز پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق ها سایزهای 0.33 ، 0.32 ، 0.30، 0.29 0.28 تناژ ۱۰۰ تن می باشیم.

ورق روغنی (سرد)
28 شهریور، 1402 6 روز پیش

خریدار ورق روغنی فولاد مبارکه 1250*2

1250*2 (st12) فولاد مبارکه به میزان 29 تن

ورق روغنی (سرد)
28 شهریور، 1402 6 روز پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی 60 عرض 1120 یک رول در تهران یا اصفهان خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
28 شهریور، 1402 6 روز پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی به شرح زیر می باشیم: 🔸 ورق روغنی ضخامت 3 🔸 ورق روغنی ضخامت 70 عرض مختلف 🔸 ورق روغنی ضخامت 60 عرض 1120 تا 1320 🔸 ورق روغنی ضخامت 60 عرض 1000

ورق روغنی (سرد) قراضه و ضایعات
28 شهریور، 1402 6 روز پیش

خریدار اسپیره

خریدار اسپیره می باشیم.

ورق روغنی (سرد)
27 شهریور، 1402 1 هفته پیش

خریدار ورق روغنی

ورق ۱ و ۰/۸ روغنی رول کنار رول حداقل عرض ۵۱ میلیمتر خریداریم

ورق روغنی (سرد) ورق گرم (سیاه)
27 شهریور، 1402 1 هفته پیش

خریدار ورق

ورق ۱.۵ و ۲ روغنی یا سیاه رول کنار رول حداقل عرض ۱۳۵ میلیمتر خریداریم

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد)
27 شهریور، 1402 1 هفته پیش

خریدار ورق

ورق ۱.۵و۲ و روغنی یا سیاه رول کنار رول حداقل عرض ۹۵ میلیمتر خریداریم

ورق روغنی (سرد)
27 شهریور، 1402 1 هفته پیش

خریدار ورق روغنی

ورق ۱.۵ و ۱.۲۵ و ۱ و ۰.۸ و ۰.۷ روغنی رول کنار رول حداقل عرض ۶۲ میلیمتر خریداریم

ورق روغنی (سرد) ورق گرم (سیاه) قراضه و ضایعات
27 شهریور، 1402 1 هفته پیش

خریدار کناره ورق

خریدار کناره ورق از ضخامت 2/8 به بالا هستیم.

ورق روغنی (سرد)
26 شهریور، 1402 1 هفته پیش

خریدار ورق روغنی

روغنی ضخامت ۳۰ الی ۵۵ عرض ۷۰ الی ۱۲۰ خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
22 شهریور، 1402 2 هفته پیش

خریدار ورق روغنی

ورق ۱ و 0/8 روغنی رول کنار رول حداقل عرض ۵۱ میلیمتر خریداریم

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد)
22 شهریور، 1402 2 هفته پیش

خریدار ورق روغنی و سیاه

ورق ۱.۵ و 2 روغنی یا سیاه رول کنار رول حداقل عرض ۱۳۵ میلیمتر خریداریم

×