چت

خرید محصولات فلزی

ورق روغنی (سرد)
02 اسفند، 1402 2 روز پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی 80 با عرض 134 گررید st14 و st16 به میزان یک رول می باشیم .

ورق روغنی (سرد)
02 اسفند، 1402 2 روز پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی ٠/٣ عرض ١٠٠٠ فولادغرب يا هفت الماس به میزان ٣٠ تن رسمي هستیم.

ورق روغنی (سرد)
30 بهمن، 1402 4 روز پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی 2 میل فولاد مبارکه با عرض 1250 و 2 میل چینی 1250 به میزان 1 ظرفیت خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
30 بهمن، 1402 4 روز پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روعنی با مشخصات زیر ضخامت 1 ابعاد 1000 مبارکه 80 ابعادی 1/25 مبارکه می باشیم .

ورق روغنی (سرد)
30 بهمن، 1402 4 روز پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی 80 با عرض 134 گررید st14 و st16 به میزان یک رول می باشیم .

ورق روغنی (سرد)
29 بهمن، 1402 5 روز پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی ضخامت 30به صورت رول 6 تن در تهران می باشیم .

ورق روغنی (سرد)
29 بهمن، 1402 5 روز پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی 70*82 & 90 و 70*124  & 135 گرید Sec میباشیم.

ورق روغنی (سرد)
29 بهمن، 1402 5 روز پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی با مشخصات 70 ابعادی به میزان 1 ظرفیت می باشیم .

ورق روغنی (سرد)
29 بهمن، 1402 5 روز پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی با ضخامت 1/8 ابعاد 125 ترجیحا صبا یا فولاد مبارکه به میزان 1 ظرفیت می باشیم .

ورق روغنی (سرد)
28 بهمن، 1402 6 روز پیش

خریدار ورق روغنی 2عرض 1250

کویل روغنی مبارکه 2میلیمتر عرض1250 2ظرفیت خریداریم

ورق روغنی (سرد)
28 بهمن، 1402 6 روز پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی 90-1000 خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
28 بهمن، 1402 6 روز پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی 80 با عرض 134 گررید st14 و st16 به میزان یک رول می باشیم .

ورق روغنی (سرد)
28 بهمن، 1402 6 روز پیش

خریدار کلاف روغنی

یک عدد کلاف روغنی فقط فولاد مبارکه ضخامت ۱ میل (نهایتا ۱.۰۵ میل) عرض ۱ متر الی ۱.۲۵ کیفیت st12 یک رول ۵ الی ۷ تنی فاکتور درست انبار تهران خریداریم .

ورق روغنی (سرد)
26 بهمن، 1402 1 هفته پیش

خریدار ورق روغنی

یک عدد کلاف روغنی فقط فولاد مبارکه ضخامت ۱ میل (نهایتا ۱.۰۵ میل)عرض ۱ متر الی ۱.۲۵ کیفیت st12 یک رول ۵ الی ۷ تنی فاکتور درست انبار تهران خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
26 بهمن، 1402 1 هفته پیش

خریدار روغنی

خریدار ورق روغنی عرض 1 به میزان 1 ظرفیت در تاریخ 10 اسفند می باشیم .

ورق روغنی (سرد)
26 بهمن، 1402 1 هفته پیش

خریدار ورق روغنی

1.5میل       عرض1000      st12 فولادبه میزان ظرفیت،  پول دهم اسفند خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
26 بهمن، 1402 1 هفته پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی با 1/20و 2.5 و 3 میل فولاد غرب خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
26 بهمن، 1402 1 هفته پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی 80 با عرض 134 گررید st14 و st16 به میزان یک رول می باشیم .

ورق روغنی (سرد)
25 بهمن، 1402 1 هفته پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار روغنی 1.20 عرض 1250 فولاد غرب انبار کارخانه یا اطراف کارخانه هستیم.

ورق روغنی (سرد)
24 بهمن، 1402 1 هفته پیش

خریدار ورق روغنی

ورق 2.5 و 3 میل فولاد غرب خریداریم

×