چت

خرید محصولات فلزی

فیلتر نتایج
عنوان
کارخانه
بازه زمانی
فولاد 24 هیچ خریدار و فروشنده ای را تایید یا رد نمی کند و فرایند اعتبار سنجی قبل از هر معامله ، کاملا بر عهده طرفین می باشد .
ورق روغنی (سرد)
26 اردیبهشت، 1403 4 روز پیش
ورق روغنی (سرد)
25 اردیبهشت، 1403 5 روز پیش

خریدار ورق روغنی

کلاف روغنی فولاد مبارکه 2 عرض 1250 کیفیت st12 انبار تهران و اصفهان خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
25 اردیبهشت، 1403 5 روز پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی 1.8 عرض 92 یا 1 متر وعرض 125 رول 4 تنی و دستور برش دارد

ورق روغنی (سرد)
24 اردیبهشت، 1403 6 روز پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی 2/5 با عرض مختلف گرید st 12به میزان 2 رول می باشیم

ورق روغنی (سرد)
24 اردیبهشت، 1403 6 روز پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی با مشخصات زیر ورق روغنی 50 کوتاه به میزان 1 ظرفیت ورق 70 به میزان 1 ظرفیت می باشیم .

ورق روغنی (سرد)
24 اردیبهشت، 1403 6 روز پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق 1/8عرض1000(st12) میباشیم.

ورق روغنی (سرد)
24 اردیبهشت، 1403 6 روز پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی 1 کوتاه به میزان 1 رول می باشیم

ورق روغنی (سرد)
24 اردیبهشت، 1403 6 روز پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی کارخانه فولاد مبارکه با مشخصات 1/5 بلند به میزان 2 رول 2 کوتاه روغنی به میزان 1 رول 2بلند روغنی به میزان 1 رول می باشیم .

ورق روغنی (سرد)
22 اردیبهشت، 1403 1 هفته پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی ۸۰ با عرض ۱۳۴ گررید st۱۴ و st۱۶ به میزان یک رول می باشیم .

ورق روغنی (سرد)
20 اردیبهشت، 1403 1 هفته پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی به میزان 10 الی 15 هزار تن به صورت ماهانه با قیمت عمده و مناسب می باشیم .

ورق روغنی (سرد)
19 اردیبهشت، 1403 2 هفته پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی ۱میل عرض ۱ متر ST12 خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
18 اردیبهشت، 1403 2 هفته پیش

خریدار ورق روغنی

۱/۲۵ میل روغنی عرض ۱۰۰۰ st14 مختلف تک رول خریدارم.

ورق روغنی (سرد)
17 اردیبهشت، 1403 2 هفته پیش

خریدار ورق سرد

ورق سرد با مشخصات زیر خریداریم Cold roll plate st12/dc01 عرض 1000_1250 ضخامت 0.4 /0.5/ 0.6/ 0.7 /0.8/ 0.9/ 1mm/ 1.25 /1.5 و 2 mm

ورق روغنی (سرد)
16 اردیبهشت، 1403 2 هفته پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی با مشخصات زیر میباشیم. ورق روغنی ۸۰ عرض۱۴۰مبارکه st14 ورق روغنی ۱/۲۰ عرض۱۳۰مبارکهst12 ۰۲۱۲۲۷۴۷۸۸۴

ورق روغنی (سرد)
16 اردیبهشت، 1403 2 هفته پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی یا سیاه ۱/۵ میل ۱تن خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
09 اردیبهشت، 1403 3 هفته پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی ۱/۱ عرض ۱۰۰۰ گرید st۱۲ به میزان ۱ رول میباشیم.

ورق روغنی (سرد)
08 اردیبهشت، 1403 3 هفته پیش

خریدار ورق روغنی

کلاف سرد 2*1000—st12مبارکه خریداریم

ورق روغنی (سرد)
08 اردیبهشت، 1403 3 هفته پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی ابعادی st14 مبارکه ضخامت های 70-40-1.25 می باشیم.

ورق روغنی (سرد)
08 اردیبهشت، 1403 3 هفته پیش

خریدار ورق روغنی

روغنی 70 بلند فولادغرب به میزان یک رول خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
08 اردیبهشت، 1403 3 هفته پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی 60 بلند و 50 کوتاه هر کدام به میزان یک رول خریداریم.

×