چت

اعلام موجودی آهن اینفو (علی باقر نژاد) - 10797

ورق روغنی (سرد)
21 بهمن، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 21 بهمن (کد : 104225)

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد)

ورق گالوانیزه
21 بهمن، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه (کرکره) 21 بهمن (کد : 104224)

اعلام موجودی ورق گالوانیزه (کرکره)

ورق رنگی
21 بهمن، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی ورق رنگی 21 بهمن (کد : 104223)

اعلام موجودی ورق رنگی

ورق گالوانیزه
11 بهمن، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه 11 بهمن (کد : 103103)

🟡🟡موجودی گالوانیزه فولاد مبارکه ✨ضخامت 0.5 عرض 1000 ✨ضخامت 0.6 عرض 1000 ✨ضخامت 0.6 عرض 1250 🟡🟡موجودی گالوانیزه دشتستان ✨ضخامت 0.48 عرض 1250 ✨ضخامت 0.5 عرض 1000 ✨ضخامت 0.58 عرض 1250 ✨ضخامت 0.6 عرض 1250 ✨ضخامت 0.7 عرض 1000 ✨ضخامت 1 عرض 1250 ✨ضخامت 1.2 عرض 1250 داخلی 121-122 93-36605391-031 09135654620 https://t.me/bazarganiahaninfo

ورق روغنی (سرد)
11 بهمن، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 11 بهمن (کد : 103102)

🔵🔵موجودی روغنی ✨ضخامت 80 عرض 1000 کیفیت st12 فولاد غرب انبار کارخانه/ ظرفیت داخلی 111 031-36605390-3 09135949918 https://t.me/bazarganiahaninfo

ورق روغنی (سرد)
11 بهمن، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 11 بهمن (کد : 103101)

🔵🔵موجودی روغنی ✨ضخامت 50 عرض 1000 کیفیت st12 الماس تهران/ ظرفیت داخلی 111 031-36605390-3 09135949918 https://t.me/bazarganiahaninfo

ورق گرم (سیاه)
27 دی، 1402 1 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 27 دی (کد : 100912)

🔴🔴 موجودی گرم ✨ ضخامت 3 ابعاد 1500*6000 فابریک فولاد مبارکه کیفیت st37 ✨ ضخامت 4 ابعاد 1500*6000 فابریک فولاد مبارکه کیفیت st37 031-36605390-93 https://t.me/bazarganiahaninfo #آگاهانه_خرید_کنید

ورق گرم (سیاه)
24 دی، 1402 1 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 24 دی (کد : 100193)

🔴🔴 موجودی گرم ✨ ضخامت 2 ابعاد 1000*2000 فابریک فولاد مبارکه کیفیت st37 ✨ ضخامت 3 ابعاد 1500*6000 فابریک فولاد مبارکه کیفیت st37 ✨ ضخامت 4 ابعاد 1500*6000 فابریک فولاد مبارکه کیفیت st37 09135476164 https://t.me/bazarganiahaninfo #آگاهانه_خرید_کنید

ورق گرم (سیاه)
20 دی، 1402 1 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 20 دی (کد : 99653)

🔵🔵موجودی ورق روغنی فولاد مبارکه ✨ضخامت 0.5 عرض 2000*1000کیفیت DC04 ✨ضخامت 0.6 عرض 1050*2120 کیفیت DC04 ✨ضخامت 0.6 عرض 1120*1200 کیفیت DC01 ✨ضخامت 0.7 عرض 1000*1450 کیفیت DC04 ✨ضخامت 0.7 عرض 1350*1610 کیفیت DC04 ✨ضخامت 0.8 عرض 1200*1590 کیفیت DC04 ✨ضخامت 0.8 عرض 1320*1425 کیفیت St12 ✨ضخامت 0.9 عرض1200*2000 کیفیت DC01 ✨ضخامت 1 عرض 1040*2500 کیفیت ST44 ✨ضخامت 1.2عرض 1250*2500 کیفیت ST12 ✨ضخامت 1.2 عرض 1200*2160کیفیت St12 ✨ضخامت 1.25 عرض1080*1550کیفیت DC01 داخلی 111 031-36605390-3 09135949918 https://t.me/bazarganiahaninfo #آگاهانه_خرید_کنید

ورق گالوانیزه
02 دی، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 02 دی (کد : 96372)

🟡🟡موجودی گالوانیزه دشتستان ✨ضخامت 0.48 عرض 1250 ✨ضخامت 0.5 عرض 1000 ✨ضخامت 0.58 عرض 1250 ✨ضخامت 0.6 عرض 1250 ✨ضخامت 0.7 عرض 1000 ✨ضخامت 0.8 عرض 1250 ✨ضخامت 0.9 عرض 1250 ✨ضخامت 1 عرض 1250 ✨ضخامت 1.2 عرض 1250 داخلی 121-122 93-36605391-031 09135654620 https://t.me/bazarganiahaninfo

ورق گرم (سیاه)
02 دی، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 02 دی (کد : 96371)

🔴🔴 موجودی گرم ✨ ضخامت 2 عرض 1000 کیفیت st37 ✨ ضخامت 2.6 عرض 840 کیفیت st33 ✨ ضخامت 3.3 عرض 1335 کیفیت st33 ✨ ضخامت 4 عرض 750 کیفیت st37 ✨ ضخامت 4 عرض 105 کیفیت st33 ✨ ضخامت 10 عرض 1250 کیفیت st52 ✨ ضخامت 12 عرض 1500 کیفیت st37 031-36605390-93 داخلی 102 09135654480 https://t.me/bazarganiahaninfo Telegram (https://t.me/bazarganiahaninfo)بازرگانی آهن اینفو خرید و فروش انواع ورقهای سرد ، گرم ، گالوانیزه ، رنگی و پروفیل

ورق روغنی (سرد)
02 دی، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 02 دی (کد : 96370)

فروش شیت روغنی درجه ۱ و ۲ انبار تهران/ خوش قیمت ۰۳۱۳-۶۶۰۵۳۹۰-۹۳ داخلی ۲ ۰۹۱۳۵۹۴۹۹۱۸ ۰۹۱۲۹۵۲۳۲۴۵ https://t.me/bazarganiahaninfo

ورق روغنی (سرد)
28 آذر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 28 آذر (کد : 95815)

🔵🔵 موجودی کلاف روغنی ✨ضخامت 70 عرض 970 DC04 ✨ضخامت 70 عرض 1000 DC06 ✨ضخامت 70 عرض 1085 DC06 ✨ضخامت 70 عرض 1130 DC04 ✨ضخامت 70 عرض 1425 DC04 ✨ضخامت 70 عرض 1465 DC04 ✨ضخامت 70 عرض 1590 DC06 031-36605390-93 داخلی 111 09135949918 https://t.me/bazarganiahaninfo

ورق گرم (سیاه)
28 آذر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 28 آذر (کد : 95814)

🔴🔴 موجودی گرم ✨ ضخامت 1.8 عرض 1250 کیفیت st37 ✨ ضخامت 2.6 عرض 840 کیفیت st33 ✨ ضخامت 2.5 عرض 1250 کیفیت st37 031-36605390-93 داخلی 102 09135654480 https://t.me/bazarganiahaninfo Telegram (https://t.me/bazarganiahaninfo)بازرگانی آهن اینفو خرید و فروش انواع ورقهای سرد ، گرم ، گالوانیزه ، رنگی و پروفیل

ورق گالوانیزه
28 آذر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 28 آذر (کد : 95813)

🟡🟡موجودی گالوانیزه دشتستان ✨ضخامت 0.48 عرض 1250 ✨ضخامت 0.5 عرض 1000 ✨ضخامت 0.58 عرض 1250 ✨ضخامت 0.6 عرض 1250 ✨ضخامت 0.7 عرض 1000 ✨ضخامت 0.8 عرض 1250 ✨ضخامت 0.9 عرض 1250 ✨ضخامت 1 عرض 1250 ✨ضخامت 1.2 عرض 1250 داخلی 121-122 93-36605391-031 09135654620 https://t.me/bazarganiahaninfo

سایر
28 آذر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی سایر 28 آذر (کد : 95812)

🟢🟢 کلاف رنگی هفت الماس ✨ضخامت 0.48 عرض 1250 سفید ✨ضخامت 0.48 عرض 1250 آبی ✨ضخامت 0.48 عرض 1250 قرمز ✨ضخامت 0.48 عرض 1250 سوخته پای برش و فرمینگ داخلی 121-122 93-36605391-031 09135654620 https://t.me/bazarganiahaninfo

میلگرد
19 آذر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 19 آذر (کد : 94071)

20 نیشابور قیمت مناسب

میلگرد
19 آذر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 19 آذر (کد : 94070)

1402/9/19 شرکت فولاد خورشید ایرانیان ( شیدوش ) #انبار_تهران (اجناس امانی) 16 ظفربناب 23300 18 ظفربناب 23300 20 ظفربناب 23300 22 ظفربناب 23300 25 ظفربناب 23300 14 شاهین 23300 16 شاهین 23300 18 شاهین 23300 20 شاهین 23300 22 شاهین 23300 قیمتها با تایید لحظه ای میباشد لینک عضویت در تلگرام https://telegram.me/shidvashironnew 🔴 تلفن ویژه 37546000 🔴 تلفن ویژه 44216016 🔴 تلفن ویژه 66834410 0912.1988268 0912.4883038 .

میلگرد
19 آذر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 19 آذر (کد : 94069)

1402/9/19 شرکت فولاد خورشید ایرانیان ( شیدوش ) #انبار_تهران (اجناس امانی) 6.5 ساختمانی 25000 8 ابهر 24750 8 سپهر 24850 10 الماس 23500 10 آسیا 23750 12 آسیا 23750 10 ثامن 23750 10 ابهر 23600 12 ابهر 23600 12 شمس آ3 23750 14 پردیس 23300 16 پردیس 23300 18 پردیس 23300 14 ابرکوه یزد 23300 14 پردیس 23300 16 ظفربناب 23300 18 ظفربناب 23300 20 ظفربناب 23300 22 ظفربناب 23300 25 ظفربناب 23300 14.16 شاهین بناب 23300 18.20 شاهین بناب 23300 22.25 شاهین بناب 23300 14 سیرجان 23450 16 سیرجان 23450 18 سیرجان 23450 20 سیرجان 23300 16 آریا فولاد 23300 18 آریا فولاد 23300 20 آریا فولاد 23300 14 الی 25 هیربد قیمت تلفنی؟ 14 الی 25 امیرکبیر قیمت تلفنی؟ 14 الی 25 نیشابور قیمت تلفنی؟ 20 نیشابور قیمت مناسب ؟ قیمتها با تایید لحظه ای میباشد لینک عضویت در تلگرام https://telegram.me/shidvashironnew 🔴 تلفن ویژه 37546000 🔴 تلفن ویژه 44216016 🔴 تلفن ویژه 66834410 0912.1988268 0912.4883038 .

میلگرد
19 آذر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 19 آذر (کد : 94068)

1402/9/19 شرکت فولاد خورشید ایرانیان ( شیدوش ) #انبار_تهران (اجناس امانی) 6.5 ساختمانی 25000 8 ابهر 24750 8 سپهر 24850 10 الماس 23500 10 آسیا 23750 12 آسیا 23750 10 ثامن 23750 12 شمس آ3 23750 14 پردیس 23400 16 پردیس 23400 18 پردیس 23400 16 ظفربناب 23350 18 ظفربناب 23350 20 ظفربناب 23350 22 ظفربناب 23350 25 ظفربناب 23350 14 سیرجان 23450 16 سیرجان 23450 18 سیرجان 23450 20 سیرجان 23450 14 ابرکوه یزد 23400 14 پردیس 23400 16 آریا فولاد 23450 18 آریا فولاد 23450 20 آریا فولاد 23450 14 الی 25 هیربد 14 الی 25 امیرکبیر 14 الی 25 نیشابور قیمت تلفنی؟ قیمتها با تایید لحظه ای میباشد لینک عضویت در تلگرام https://telegram.me/shidvashironnew 🔴 تلفن ویژه 37546000 🔴 تلفن ویژه 44216016 🔴 تلفن ویژه 66834410 0912.1988268 0912.4883038 .

میلگرد
19 آذر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 19 آذر (کد : 94067)

1402/9/19 شرکت فولاد خورشید ایرانیان ( شیدوش ) #انبار_تهران (اجناس امانی) 6.5 ساختمانی 8 ابهر 8 سپهر 10 الماس 10 آسیا 12 آسیا 10 ثامن 12 شمس آ3 14 پردیس 16 پردیس 18 پردیس 16 ظفربناب 18 ظفربناب 20 ظفربناب 22 ظفربناب 25 ظفربناب 14 سیرجان 16 سیرجان 18 سیرجان 20 سیرجان 14 ابرکوه یزد 14 پردیس 16 آریا فولاد 18 آریا فولاد 20 آریا فولاد 14 الی 25 هیربد 14 الی 25 امیرکبیر 14 الی 25 نیشابور قیمت تلفنی؟ قیمتها با تایید لحظه ای میباشد لینک عضویت در تلگرام https://telegram.me/shidvashironnew 🔴 تلفن ویژه 37546000 🔴 تلفن ویژه 44216016 🔴 تلفن ویژه 66834410 0912.1988268 0912.4883038 .

میلگرد
19 آذر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 19 آذر (کد : 94066)

1402/9/19 شرکت فولاد خورشید ایرانیان ( شیدوش ) #انبار_تهران (اجناس امانی) 🔴 تلفن ویژه 37546000 🔴 تلفن ویژه 44216016 🔴 تلفن ویژه 66834410 برای دریافت قیمت تماس بگیرید☎️ 5.5 ابهر 3sp 6.5 ساختمانی قیمت؟ 8 آریا قیمت؟ 8 ابهر قیمت؟ 8 سپهر قیمت؟ 8 سمنان آ3 قیمت؟ 10 سمنان آ3 قیمت؟ 12 هیربد آ3 قیمت؟ 12 کوثر اهواز آ3 قیمت؟ 10.12 امیرکبیر قیمت؟ 10 الماس قیمت؟ 10 اشتهارد قیمت؟ 10 تاکستان قیمت؟ 10 ابهر قیمت؟ 10 خرم دشت قیمت؟ 12 خرم دشت قیمت؟ 10 ثامن قیمت؟ 12 ثامن قیمت؟ 10 آسیا قیمت؟ 12 آسیا قیمت؟ 12 شمس قیمت؟ 12 ثامن قیمت؟ 10 آرین قیمت؟ 12 آرین قیمت؟ 10 آرین آ3 قیمت؟ 12 آرین آ3 قیمت؟ برای دریافت قیمت تماس بگیرید☎️ 8 ابهر قیمت؟ 10.12 ابهر قیمت؟ 14.16.18 ابهر قیمت؟ 20.22.25 ابهر قیمت؟ 16.18 آیا فولاد تات قیمت؟ 20.22 آیا فولاد تات قیمت؟ 25 آیا فولاد تات قیمت؟ 10 اردبیل قیمت؟ 12 اردبیل قیمت؟ 14الی22 اردبیل قیمت؟ 8 شاهین بناب آ2 قیمت؟ 10.12 شاهین بناب آ2 قیمت؟ 10.12 شاهین بناب آ3 قیمت؟ 14.16.18 شاهین بناب قیمت؟ 20.22.25 شاهین بناب قیمت؟ 14.16 ظفربناب قیمت؟ 18 ظفربناب قیمت؟ 20 ظفربناب قیمت؟ 25 ظفربناب قیمت؟ 16.18 پرشین قیمت؟ 20.22 پرشین قیمت؟ 25 پرشین قیمت؟ 10 هیربد آ2 قیمت؟ 12 هیربد آ3 قیمت؟ 14.16 هیربد قیمت؟ 18.20 هیربد قیمت؟ 22.25 هیربد قیمت؟ 16.20.25 اردکان یزد قیمت؟ 14.16 ابرکوه یزد قیمت؟ 18.22 ابرکوه یزد قیمت؟ 25 ابرکوه یزد قیمت؟ 14.16 سیرجان قیمت؟ 18.20 سیرجان قیمت؟ 22 سیرجان قیمت؟ 25 سیرجان قیمت؟ 28.32 سیرجان قیمت؟ برای دریافت قیمت تماس بگیرید☎️ 10 امیرکبیر آ3 قیمت؟ 12 امیرکبیر آ3 قیمت؟ 14.16.18 امیرکبیر قیمت؟ 20.22.25 امیرکبیر قیمت؟ 28.32 امیرکبیر قیمت؟ 10 میانه قیمت؟ 14.16 میانه قیمت؟ 18.20 میانه قیمت؟ 22.25 میانه قیمت؟ 12 ذوبی قیمت؟ 14.16.18.20 ذوبی قیمت؟ 22.2528.32ذوبی قیمت؟ 14.16.18.20 کاشان قیمت؟ 22.25.28.32 کاشان قیمت؟ 10 نیشابور قیمت ؟ 12 نیشابور قیمت؟ 14.16.18 نیشابور قیمت؟ 20.22.25 نیشابور قیمت؟ 28 نیشابور قیمت؟ 20 نیشابور قیمت؟ میانه 22400 برای دریافت قیمت تماس بگیرید☎️ قیمتها با تایید لحظه ای لینک عضویت در تلگرام https://telegram.me/shidvashironnew 🔴 تلفن ویژه 37546000 🔴 تلفن ویژه 44216016 🔴 تلفن ویژه 66834410 0912.1988268 0912.4883038 .

میلگرد
19 آذر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 19 آذر (کد : 94065)

1402/9/19 شرکت فولاد خورشید ایرانیان ( شیدوش ) #انبار_تهران (اجناس امانی) 6.5 ساختمانی 25100 8 ابهر 24800 8 سپهر 24950 10 الماس 23700 10 آسیا 23900 12 آسیا 23900 10 ثامن 23900 12 شمس آ3 24000 14 پردیس 23600 16 پردیس 23600 18 پردیس 23600 16 ظفربناب 23600 18 ظفربناب 23600 20 ظفربناب 23600 22 ظفربناب 23600 25 ظفربناب 23600 14 سیرجان 23700 16 سیرجان 23700 18 سیرجان 23700 20 سیرجان 23700 14 ابرکوه یزد 23700 14 پردیس 23600 16 آریا فولاد 23550 18 آریا فولاد 23550 20 آریا فولاد 23550 14 الی 25 هیربد قیمت تلفنی؟ 14 الی 25 امیرکبیر قیمت تلفنی؟ 14 الی 25 نیشابور قیمت تلفنی؟ قیمتها با تایید لحظه ای میباشد لینک عضویت در تلگرام https://telegram.me/shidvashironnew 🔴 تلفن ویژه 37546000 🔴 تلفن ویژه 44216016 🔴 تلفن ویژه 66834410 0912.1988268 0912.4883038 .

میلگرد
19 آذر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 19 آذر (کد : 94064)

1402/9/19 شرکت فولاد خورشید ایرانیان ( شیدوش ) #انبار_تهران (اجناس امانی) 10 امیرکبیر آ3 12 امیرکبیر آ3 14.16.18 امیرکبیر 20.22.25 امیرکبیر 28.32 امیرکبیر لینک عضویت در تلگرام https://telegram.me/shidvashironnew 🔴 تلفن ویژه 37546000 🔴 تلفن ویژه 44216016 🔴 تلفن ویژه 66834410

میلگرد
19 آذر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 19 آذر (کد : 94063)

1402/9/19 شرکت فولاد خورشید ایرانیان ( شیدوش ) #انبار_تهران (اجناس امانی) 16 آریا فولاد 18 آریا فولاد 20 آریا فولاد 22 آریا فولاد 25 آریا فولاد 10اردبیل 14.16.18 اردبیل 20.22 اردبیل 14 پرشین 16 پرشین 18 پرشین 20 پرشین 22 پرشین لینک عضویت در تلگرام https://telegram.me/shidvashironnew 🔴 تلفن ویژه 37546000 🔴 تلفن ویژه 44216016 🔴 تلفن ویژه 66834410 0912.1988268 0935.1988269 0912.8720306 .

تیرآهن
19 آذر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 19 آذر (کد : 94062)

1402/9/19 شرکت فولاد خورشید ایرانیان ( شیدوش ) #انبار_تهران  (اجناس امانی) #تیرآهن ⭕️بهترین قیمت هنگام خرید با نام باربری ⭕️ ➖تیرآهن 14 فایکو: ➖تیرآهن 16 فایکو: ➖تیرآهن 18 فایکو: ➖تیرآهن 20 فایکو: ➖تیرآهن 22 فایکو: ➖تیرآهن 24 فایکو: ➖تیرآهن 12ذوبی:  ➖تیرآهن 14ذوبی:  ➖تیرآهن 16ذوبی:  ➖تیرآهن 18ذوبی:  ➖تیرآهن 20ذوبی:  ➖تیرآهن 22ذوبی:  ➖تیرآهن 24ذوبی:  ➖تیرآهن 27ذوبی:  ➖تیرآهن 30ذوبی:  ➖تیرآهن 14 i7 سبک: ➖تیرآهن 16 i7 سبک: ➖تیرآهن 18 i7 سبک: ➖تیرآهن 20 i7 سبک: ➖تیرآهن 14 یزدی:  ➖تیرآهن 16 یزدی:  ➖تیرآهن 18 یزدی:  ➖تیرآهن 20 یزدی:  ➖تیرآهن 22 یزدی:  ➖تیرآهن 24 یزدی:  ➖تیرآهن 14 ظفربناب:  ➖تیرآهن 14 اهواز:  ➖تیرآهن 16 اهواز:  ➖تیرآهن 14 ماهان:  ➖تیرآهن 16 ماهان:  ➖تیرآهن 18 ماهان:  🛑هاش سبک و سنگین از سایز 10 تا 30 موجود میباشد🛑 ⭕️بهترین قیمت هنگام خرید با نام باربری⭕️ لینک عضویت در تلگرام https://telegram.me/shidvashironnew 🔴  تلفن ویژه 37546000 🔴  تلفن ویژه 44216016 🔴  تلفن ویژه 66834410

میلگرد
19 آذر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 19 آذر (کد : 94061)

1402/9/19 شرکت فولاد خورشید ایرانیان ( شیدوش ) #انبار_تهران (اجناس امانی) 12 هیربد 14.16 هیربد 18.20 هیربد 22.25 هیربد 28.32 هیربد لینک عضویت در تلگرام https://telegram.me/shidvashironnew 🔴 تلفن ویژه 37546000 🔴 تلفن ویژه 44216016 🔴 تلفن ویژه 66834410

میلگرد
19 آذر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 19 آذر (کد : 94060)

1402/9/19 شرکت فولاد خورشید ایرانیان ( شیدوش ) #انبار_تهران (اجناس امانی) 🔴 تلفن ویژه : 66834410 10 نیشابور 12 نیشابور 14.16.18 نیشابور 20.22.25 نیشابور 28.نیشابور قیمت ؟ لینک عضویت در تلگرام https://telegram.me/shidvashironnew 🔴 تلفن ویژه 37546000 🔴 تلفن ویژه 44216016 🔴 تلفن ویژه 66834410

میلگرد
19 آذر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 19 آذر (کد : 94059)

1402/9/19 شرکت فولاد خورشید ایرانیان ( شیدوش ) #انبار_تهران (اجناس امانی) 8 سپهر 8 ابهر 10.12ابهر 14.16.18 ابهر 20.22.25 ابهر لینک عضویت در تلگرام https://telegram.me/shidvashironnew 🔴 تلفن ویژه 37546000 🔴 تلفن ویژه 44216016 🔴 تلفن ویژه 66834410 0912.1988268 0912.4883038 .

میلگرد
19 آذر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 19 آذر (کد : 94058)

1402/9/19 شرکت فولاد خورشید ایرانیان ( شیدوش ) #انبار_تهران (اجناس امانی) 6.5 ساختمانی 8 ابهر 8 سپهر 10 الماس 10 آسیا 12 آسیا 10 ثامن 12 شمس آ3 14 پردیس 16 پردیس 18 پردیس 14 سیرجان 16 سیرجان 18 سیرجان 20 سیرجان 14 ابرکوه یزد 14 پردیس 16 آریا فولاد 18 آریا فولاد 20 آریا فولاد 14 الی 25 هیربد 14 الی 25 امیرکبیر 14 الی 25 نیشابور لینک عضویت در تلگرام https://telegram.me/shidvashironnew 🔴 تلفن ویژه 37546000 🔴 تلفن ویژه 44216016 🔴 تلفن ویژه 66834410 0912.1988268 0912.4883038 .

×