چت

اعلام موجودی آهن اینفو (علی باقر نژاد) - 10797

سایر
28 آبان، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق کرکره 28 آبان (کد : 89856)

اعلام موجودی ورق کرکره

ورق گالوانیزه
28 آبان، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق رنگی 28 آبان (کد : 89854)

اعلام موجودی ورق رنگی

ورق روغنی (سرد)
27 آبان، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 27 آبان (کد : 89628)

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد)

سایر
27 آبان، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق کرکره 27 آبان (کد : 89625)

اعلام موجودی ورق کرکره

ورق گالوانیزه
27 آبان، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 27 آبان (کد : 89622)

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی

ورق گالوانیزه
21 آبان، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 21 آبان (کد : 88195)

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی

ورق روغنی (سرد)
21 آبان، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 21 آبان (کد : 88194)

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد)

ورق گرم (سیاه)
21 آبان، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 21 آبان (کد : 88193)

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه)

ورق گرم (سیاه)
20 آبان، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 20 آبان (کد : 87901)

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه)

ورق گالوانیزه
20 آبان، 1402 5 ماه پیش

ورق رنگی 20 آبان (کد : 87899)

ورق رنگی

ورق روغنی (سرد)
20 آبان، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 20 آبان (کد : 87896)

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد)

ورق روغنی (سرد)
17 آبان، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 17 آبان (کد : 87543)

🔵🔵موجودی ورق روغنی فولاد مبارکه ✨ضخامت0.7عرض1120 کیفیت DC01 ✨ضخامت 0.7 عرض1120 کیفیت st14 ✨ضخامت 0.7 عرض1200 کیفیت st14 ✨ضخامت 0.7 عرض1240 کیفیت st14 انبار اصفهان/مجموعا یک ظرفیت داخلی 100 031-36605390-3 09129523245 https://t.me/bazarganiahaninfo

ورق گرم (سیاه)
17 آبان، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 17 آبان (کد : 87542)

🔴🔴 موجودی گرم ✨ ضخامت 2 عرض 1010 کیفیت st22 ✨ ضخامت 2.5 عرض 1010 کیفیت st22 ✨ ضخامت 10 عرض 1050 کیفیت st33 ✨ ضخامت 10 عرض 1150 کیفیت st33 031-36605390-93 داخلی 102 09135654480 https://t.me/bazarganiahaninfo Telegram بازرگانی آهن اینفو خرید و فروش انواع ورقهای سرد ، گرم ، گالوانیزه ، رنگی و پروفیل

ورق گالوانیزه
17 آبان، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 17 آبان (کد : 87527)

🟡🟡موجودی گالوانیزه دشتستان ✨ضخامت 0.4 عرض 1250 ✨ضخامت 0.5 عرض 1000 ✨ضخامت 0.5 عرض 1250 ✨ضخامت 0.58 عرض 1250 ✨ضخامت 0.6 عرض 1250 ✨ضخامت 0.7 عرض 1250 ✨ضخامت 0.9 عرض 1250 ✨ضخامت 1 عرض 1000 ✨ضخامت 1 عرض 1250 ✨ضخامت 1.2 عرض 1250 🟡🟡موجودی گالوانیزه فولاد مبارکه ✨ضخامت 0.5 عرض 1000 ✨ضخامت 0.6 عرض 1000 🟡🟡موجودی گالوانیزه تاراز ✨ضخامت 1 عرض 1000 ✨ضخامت 1 عرض 1250 ✨ضخامت 1.25 عرض 1000 ✨ضخامت 1.25 عرض 1250 ✨ضخامت 1.5 عرض 1250 ✨ضخامت 2 عرض 1250 داخلی 121-122 93-36605391-031 09135654620 https://t.me/bazarganiahaninfo

ورق اسید شویی
16 آبان، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق اسید شویی 16 آبان (کد : 87286)

🟤🟤موجودی ورق اسید شویی فولاد مبارکه ✨ضخامت 2.5 عرض 1100 کیفیت saph440 ✨ضخامت 3 عرض 1000 کیفیت st33 ✨ضخامت 4.5 عرض 1000 کیفیت saph440 031-36605390-3 داخلی 102 09135654480 https://t.me/bazarganiahaninfo

ورق گرم (سیاه)
16 آبان، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 16 آبان (کد : 87285)

🔴🔴 موجودی گرم ✨ ضخامت 2.3 عرض 1265 کیفیت درجه2 ✨ ضخامت 5.3 عرض 1288 کیفیت st33 ✨ ضخامت 10 عرض 1100 کیفیت st33 ✨ ضخامت 16 عرض 1450 کیفیت st37 031-36605390-93 داخلی 102 09135654480 https://t.me/bazarganiahaninfo Telegram (https://t.me/bazarganiahaninfo)بازرگانی آهن اینفو خرید و فروش انواع ورقهای سرد ، گرم ، گالوانیزه ، رنگی و پروفیل

ورق گالوانیزه
14 آبان، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 14 آبان (کد : 86805)

🟡🟡موجودی گالوانیزه دشتستان 🟡🟡موجودی گالوانیزه دشتستان ✨ضخامت 0.5 عرض 1000 ✨ضخامت 0.5 عرض 1250 ✨ضخامت 0.58 عرض 1250 ✨ضخامت 0.6 عرض 1250 ✨ضخامت 1 عرض 1250 ✨ضخامت 1.2 عرض 1250 🟡🟡موجودی گالوانیزه فولاد مبارکه ✨ضخامت 0.5 عرض 1000 ✨ضخامت 0.6 عرض 1000 داخلی 121-122 93-36605391-031 09135654620 09129523246 https://t.me/bazarganiahaninfo

ورق گرم (سیاه)
14 آبان، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 14 آبان (کد : 86804)

🔴🔴 موجودی گرم ✨ ضخامت 2 عرض 1250 کیفیت st37 ✨ ضخامت 4 عرض 1250 کیفیت st37 031-36605390-93 داخلی 102 09135654480 https://t.me/bazarganiahaninfo Telegram (https://t.me/bazarganiahaninfo)بازرگانی آهن اینفو خرید و فروش انواع ورقهای سرد ، گرم ، گالوانیزه ، رنگی و پروفیل

ورق اسید شویی
14 آبان، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق اسید شویی 14 آبان (کد : 86803)

🟤🟤موجودی ورق اسید شویی فولاد مبارکه ✨ضخامت 3 عرض 1000 کیفیت st33 ✨ضخامت 4.5 عرض 1000 کیفیت saph440 031-36605390-3 داخلی 102 09135654480 https://t.me/bazarganiahaninfo

ورق روغنی (سرد)
14 آبان، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 14 آبان (کد : 86802)

🔵🔵موجودی ورق روغنی فولاد مبارکه ✨ضخامت0.6عرض1000 کیفیت DC01 MA6 ✨ضخامت 1 عرض1250 کیفیت DC04 ✨ضخامت 1.1 عرض1130 کیفیت st12 ✨ضخامت 1.25 عرض1000 کیفیت DC04 ✨ضخامت 1.8 عرض1000 کیفیت DC04 ✨ضخامت 2 عرض1000 کیفیت DC04 ظرفیتی/ انبار اصفهان/تاریخ جدید/لفاف آبی/سفارش خط/پای برش/... داخلی 100 031-36605390-3 09129523245 https://t.me/bazarganiahaninfo

ورق گرم (سیاه)
13 آبان، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 13 آبان (کد : 86549)

🔴🔴 موجودی گرم ✨ ضخامت 2 عرض 1000 کیفیت st37 ✨ ضخامت 4 عرض 1250 کیفیت st37 ✨ ضخامت 10 عرض 1050 کیفیت st33 ✨ ضخامت 10 عرض 1100 کیفیت st33 031-36605390-93 داخلی 102 09135654480 https://t.me/bazarganiahaninfo Telegram (https://t.me/bazarganiahaninfo)بازرگانی آهن اینفو خرید و فروش انواع ورقهای سرد ، گرم ، گالوانیزه ، رنگی و پروفیل

میلگرد کلاف
13 آبان، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد کلاف 13 آبان (کد : 86548)

🟢🟢 کلاف فولاد مبارکه ✨ضخامت 0.5 عرض 1250 سبز ✨ضخامت 0.5 عرض 1250 سفید ✨ضخامت 0.5 عرض 1250 نارنجی ظرفیت داخلی 121-122 93-36605391-031 09135654620 09129523246 https://t.me/bazarganiahaninfo

ورق گالوانیزه
13 آبان، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 13 آبان (کد : 86546)

🟡🟡موجودی گالوانیزه دشتستان ✨ضخامت 0.4 عرض 1250 ✨ضخامت 0.5 عرض 1000 ✨ضخامت 0.5 عرض 1250 ✨ضخامت 0.58 عرض 1250 ✨ضخامت 0.6 عرض 1250 ✨ضخامت 1 عرض 1250 ✨ضخامت 1.2 عرض 1250 داخلی 121-122 93-36605391-031 09135654620 09129523246 https://t.me/bazarganiahaninfo

ورق روغنی (سرد)
13 آبان، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 13 آبان (کد : 86545)

🔵🔵موجودی ورق روغنی فولاد مبارکه ✨ضخامت0.5عرض1000 کیفیت DC01 ✨ضخامت0.6عرض1000 کیفیت DC01 MA6 ✨ضخامت 1 عرض1250 کیفیت DC04 ✨ضخامت 1.1 عرض1130 کیفیت st12 ✨ضخامت 1.25 عرض1000 کیفیت DC04 ✨ضخامت 1.8 عرض1000 کیفیت DC04 ✨ضخامت 2 عرض1000 کیفیت DC04 ظرفیتی/ انبار اصفهان/تاریخ جدید/لفاف آبی/سفارش خط/پای برش/... داخلی 100 031-36605390-3 09129523245 https://t.me/bazarganiahaninfo

ورق اسید شویی
13 آبان، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق اسید شویی 13 آبان (کد : 86543)

🟤🟤موجودی ورق اسید شویی فولاد مبارکه ✨ضخامت 2 عرض 1000 کیفیت w22 ✨ضخامت 3 عرض 1000 کیفیت st33 ✨ضخامت 4.5 عرض 1000 کیفیت saph440 031-36605390-3 داخلی 102 09135654480 https://t.me/bazarganiahaninfo

سایر
10 آبان، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی سایر 10 آبان (کد : 86103)

🟢🟢 کلاف رنگی فولاد مبارکه ✨ضخامت 0.5 عرض 1250 سبز ✨ضخامت 0.5 عرض 1250 سفید ✨ضخامت 0.5 عرض 1250 نارنجی ✨ضخامت 0.5 عرض 1250 قرمز ظرفیت داخلی 122 93-36605391-031 09135654620 https://t.me/bazarganiahaninfo

ورق گالوانیزه
10 آبان، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 10 آبان (کد : 86102)

🟡🟡موجودی گالوانیزه دشتستان ✨ضخامت 0.4 عرض 1250 ✨ضخامت 0.5 عرض 1000 ✨ضخامت 0.5 عرض 1250 ✨ضخامت 0.58 عرض 1250 ✨ضخامت 0.6 عرض 1250 ✨ضخامت 1 عرض 1000 ✨ضخامت 1 عرض 1250 ✨ضخامت 1.2 عرض 1250 🟡🟡موجودی گالوانیزه تاراز - مبارکه ✨ضخامت 0.4 عرض 1000 ✨ضخامت 0.6 عرض 1000 ✨ضخامت 1.5 عرض 1250 ✨ضخامت 2 عرض 1250 داخلی 122 93-36605391-031 09135654620 https://t.me/bazarganiahaninfo

ورق گرم (سیاه)
08 آبان، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 08 آبان (کد : 85645)

🟤🟤موجودی ورق اسید شویی فولاد مبارکه ✨ضخامت 2 عرض 1000 کیفیت w22 ✨ضخامت 4.5 عرض 1000 کیفیت saph440 داخلی 102 031-36605390-3 https://t.me/bazarganiahaninfo

ورق گرم (سیاه)
08 آبان، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 08 آبان (کد : 85644)

🔴🔴 موجودی گرم ✨ ضخامت 3 عرض 1140 کیفیت st33 ✨ ضخامت 3.25 عرض 1010 کیفیت st33 ✨ ضخامت 3.5 عرض 1015 کیفیت st33 ✨ ضخامت 4 عرض 1150 کیفیت st52 ✨ ضخامت 4.2 عرض 1275 کیفیت st33 ✨ ضخامت 8 عرض 1250 کیفیت st37 031-36605390-93 داخلی 102 09135654480 https://t.me/bazarganiahaninfo Telegram (https://t.me/bazarganiahaninfo)بازرگانی آهن اینفو خرید و فروش انواع ورقهای سرد ، گرم ، گالوانیزه ، رنگی و پروفیل

ورق قلع اندود (تین پلیت)
20 شهریور، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی ورق قلع اندود (تین پلیت) 20 شهریور (کد : 77055)

اعلام موجودی ورق قلع اندود (تین پلیت) آهن اینفو

×