چت

اعلام موجودی آهن اینفو (علی باقر نژاد) - 10797

ورق روغنی (سرد)
31 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 31 مرداد (کد : 24908)

🔵🔵 موجودی ورق روغنی چینی ✨ ضخامت 0.5 عرض 1000 کیفیت ST12 ✨ ضخامت 0.6 عرض 1000 کیفیت ST12 ✨ ضخامت 0.6 عرض 1250 کیفیت ST12 انبار اصفهان 09135949918 031-36605390-93 https://t.me/bazarganiahaninfo #آگاهانه_خرید_کنید

ورق روغنی (سرد)
20 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 20 مرداد (کد : 24570)

🔵🔵 موجودی ورق روغنی چینی ✨ ضخامت 0.5 عرض 1000 کیفیت ST12 ✨ ضخامت 0.6 عرض 1000 کیفیت ST12 ✨ ضخامت 0.6 عرض 1250 کیفیت ST12 انبار اصفهان 09135949918 09129523245 031-36605390-93

ورق گرم (سیاه)
27 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 27 تیر (کد : 21406)

✨ کلاف گرم ضخامت 2 عرض 1000 کیفیت st37 فولاد ✨ کلاف گرم ضخامت 2 عرض 1250 کیفیت st37 فولاد ✨ کلاف گرم ضخامت 2 عرض 1250 فاقد لیبل دو کلاف سبک شده دارای برگ آنالیز تحویل تهران ✨ کلاف گرم ضخامت 8 عرض 1050 کیفیت st37 ✨ کلاف گرم ضخامت 10 عرض 1500 کیفیت st37

ورق روغنی (سرد)
11 خرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 11 خرداد (کد : 17690)

🔵🔵 موجودی ورق روغنی ✨ ضخامت 0.5 عرض 1000 کیفیت ST12 ✨ ضخامت 0.5 عرض 1250 کیفیت ST12 ✨ ضخامت 0.6 عرض 1000 کیفیت ST12 ✨ ضخامت 0.6 عرض 1250 کیفیت ST12 ✨ ضخامت 0.6 عرض 1280 کیفیت ST12 ✨ ضخامت 0.6 عرض 1460 کیفیت ST14 ✨ ضخامت 0.7 عرض 1250 کیفیت ST12 ✨ ضخامت 0.7 عرض 1445کیفیت ST12 ✨ ضخامت 0.7 عرض مختلف کیفیت ST14 ✨ ضخامت 0.8 عرض 1090 کیفیت DC01 ✨ ضخامت 0.8 عرض 1000 کیفیت DC04 ✨ ضخامت 0.9 عرض 1000 کیفیت ST12 ✨ ضخامت 0.9 عرض 1250 کیفیت ST12 انبار اصفهان 09135949918 09129523245 031-36605390-93 https://t.me/bazarganiahaninfo #آگاهانه_خرید_کنید

ورق گالوانیزه
04 بهمن، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 04 بهمن (کد : 14681)

موجودی رنگی فولاد مبارکه 0.47 عرض 1228 رال 3000 قرمز 0.47 عرض 1220 رال 8017 0.75 عرض 1250 رال 9016 0.8 عرض 1251 رال 6024 انبار اصفهان 09135949918 فیاض بخش @ahaninfochannel #آگاهانه_خرید_کنید

ورق روغنی (سرد)
27 دی، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 27 دی (کد : 14488)

🔵 موجودی روغنی/ فولاد مبارکه 🔶ضخامت 0.5 عرض 1000 کیفیت st12 🔶ضخامت 0.5 عرض 1250 کیفیت st12 🔶ضخامت 0.6 عرض 1000 کیفیت st12 🔶ضخامت 0.6 عرض 1210 کیفیت dc01 🔶ضخامت 0.65 عرض 990 کیفیت st12 🔶ضخامت 0.67 عرض 1220 کیفیت st14 🔶ضخامت 0.7 عرض 950 کیفیت dc03 🔶ضخامت 0.7 عرض 1000 کیفیت ek2 🔶ضخامت 0.7 عرض 1340 کیفیت dc04 🔶ضخامت 0.7 عرض 1420 کیفیت dc06 🔶ضخامت 0.8 عرض 1000 کیفیت st12 🔶ضخامت 0.8 عرض 1320 کیفیت st14 🔶ضخامت 0.8 عرض 1375 کیفیت st14 🔶ضخامت 0.9 عرض 1250 کیفیت st12 انبار اصفهان 031-36605390-3 09135949918 #آگاهانه_خرید_کنید

ورق روغنی (سرد)
10 دی، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 10 دی (کد : 13974)

🔵 موجودی روغنی/ فولاد مبارکه 🔶ضخامت 1.1عرض 1130 کیفیت dc01 🔶ضخامت 1.1 عرض 1110 کیفیت dc01 🔶ضخامت 1.25 عرض 1250 کیفیت st12 🔶ضخامت 1.5 عرض 1080 کیفیت st12 🔶ضخامت 1.5 عرض 1250 کیفیت st12 🔶ضخامت 2 عرض 1280 کیفیت st14 🔶ضخامت 2 عرض 1250 کیفیت st12 انبار اصفهان 031-36605390-3 09135949918 09129523245

ورق روغنی (سرد)
10 دی، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 10 دی (کد : 13973)

🔵 موجودی روغنی/ فولاد مبارکه 🔶ضخامت 0.5 عرض 1000 کیفیت st12 🔶ضخامت 0.5 عرض 1250 کیفیت st12 🔶ضخامت 0.6 عرض 1000 کیفیت st12 🔶ضخامت 0.6 عرض 1000 کیفیت st14 🔶ضخامت 0.7 عرض 1000 کیفیت ek2 🔶ضخامت 0.7 عرض 1000 کیفیت dc04 🔶ضخامت 0.7 عرض 1250 کیفیت st12 🔶ضخامت 0.7 عرض 1080 کیفیت dc04 🔶ضخامت 0.7 عرض 1270 کیفیت dc04 🔶ضخامت 0.7 عرض 1360 کیفیت dc04 🔶ضخامت 0.7 عرض 1400 کیفیت dc06 🔶ضخامت 0.8 عرض 1350 کیفیت dc06 انبار اصفهان 031-36605390-3 09135949918 09129523245 #آگاهانه_خرید_کنید

ورق روغنی (سرد)
08 دی، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 08 دی (کد : 13867)

🔵 موجودی روغنی/ فولاد مبارکه 🔶ضخامت 0.5 عرض 1000 کیفیت st12 🔶ضخامت 0.5 عرض 1250 کیفیت st12 🔶ضخامت 0.6 عرض 1000 کیفیت st12 🔶ضخامت 0.7 عرض 1000 کیفیت ek2 🔶ضخامت 0.7 عرض 1080 کیفیت dc04 🔶ضخامت 0.7 عرض 1270 کیفیت dc04 🔶ضخامت 0.7 عرض 1360 کیفیت dc04 🔶ضخامت 1.5 عرض 1080 کیفیت st12 🔶ضخامت 1.5 عرض 1250 کیفیت st12 🔶ضخامت 2 عرض 1280 کیفیت st14 انبار اصفهان 031-36605390-3 09135949918 #آگاهانه_خرید_کنید

ورق روغنی (سرد)
07 دی، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 07 دی (کد : 13826)

🔵🔵 موجودی فابریک/ فولاد مبارکه 🔶ضخامت 0.70 عرض 1390*1680 کیفیت st14 🔶ضخامت 0.80 عرض 1080*1450 کیفیت st14 🔶ضخامت 0.80 عرض 1270*1550 کیفیت st14 🔶ضخامت 0.88 عرض 1080*1453 کیفیت st14 🔶ضخامت 1 عرض 1280*1600 کیفیت st13 🔶ضخامت 1 عرض 1155*1390 کیفیت st14 🔶ضخامت 1.2 عرض 820*1470 کیفیت st14 🔶ضخامت 1.2 عرض 1680*1080 کیفیت st13 🔶ضخامت 2.5 عرض 1120*1400 کیفیت st12 انبار اصفهان 031-36605390-93 09135949918 #آگاهانه_خرید_کنید

ورق گالوانیزه
07 دی، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 07 دی (کد : 13823)

🟢 🟢 موجودی رنگی / فولاد مبارکه 🔶ضخامت 0.35 عرض 1000 رال 9016 ( سفید)/ درجه 1/ انبار اصفهان 🔶ضخامت 0.40 عرض 1000 رال 9016 ( سفید)/ درجه 1/ انبار اصفهان 031-36605390-93 09135949918 @bazarganiahaninfo #آگاهانه_خرید_کنید

ورق گالوانیزه
01 دی، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 01 دی (کد : 13635)

🟢 🟢 موجودی رنگی / فولاد مبارکه 🔶ضخامت 0.35 عرض 1000 رال 9016 ( سفید)/ درجه 1/ انبار اصفهان 🔶ضخامت 0.40 عرض 1000 رال 9016 ( سفید)/ درجه 1/ انبار اصفهان 🔶ضخامت 0.40 عرض 1219 رال 9016 ( سفید )/ درجه 1/ انبار اصفهان 🔶ضخامت 0.48 عرض 1070 رال 9016 ( سفید )/ درجه 1/ انبار اصفهان 🔶ضخامت 0.5 عرض 1070 رال 9016 ( سفید )/ درجه 1/ انبار اصفهان 🔶ضخامت 0.5 عرض 1250 رال 3000 ( قرمز )/ درجه 1/ انبار اصفهان 🔶ضخامت 0.5 عرض 1250 رال 1028 ( پرتقالی )/ درجه 1/ انبار اصفهان 🔶ضخامت 0.5 عرض 1000 رال 9191 ( هایگلاس )/ درجه 2/ تحویلی 031-36605390-93 09135949918 @bazarganiahaninfo #آگاهانه_خرید_کنید

ورق اسید شویی
24 آذر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق اسید شویی 24 آذر (کد : 13451)

آهن اینفو 🟤🟤 موجودی اسیدشویی ✨ ضخامت 2 عرض 1200 کیفیت st37 فولاد مبارکه ✨ ضخامت 2 عرض 1250 کیفیت st37 فولاد مبارکه ✨ ضخامت 3.2 عرض 990 کیفیت HE390D فولاد مبارکه محل بار اصفهان ✨ ضخامت 2 عرض 1000 کیفیت stw22 فولاد مبارکه ✨ ضخامت 2 عرض 1250 کیفیت st22 فولاد غرب ✨ ضخامت 2 عرض 1250 کیفیت st37 فولاد مبارکه ✨ ضخامت 2 عرض 1270 کیفیت st22 فولاد غرب ✨ ضخامت 4 عرض 1000 کیفیت st37 فولاد مبارکه ✨ ضخامت 4.5 عرض 1000 کیفیت st37 فولاد غرب محل بار تهران 031-36605390-93 09135476164

ورق روغنی (سرد)
22 آذر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 22 آذر (کد : 13321)

🔵 موجودی روغنی/ فولاد مبارکه 🔶ضخامت 0.8 عرض 1000 کیفیت st12 تک رول 🔶ضخامت 0.9 عرض 1000 کیفیت st12 تک رول 031-36605390-3 09135949918 @ahaninfochannel #آگاهانه_خرید_کنید

ورق روغنی (سرد)
20 آذر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 20 آذر (کد : 13269)

🔵 موجودی روغنی 🔶ضخامت 0.4 عرض 1250 کیفیت st12 / فولاد غرب 🔶ضخامت 0.5 عرض 1250کیفیت st12/ فولاد مبارکه خانم فیاض بخش 09135949918 @ahaninfochannel #آگاهانه_خرید_کنید

ورق روغنی (سرد)
15 آذر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 15 آذر (کد : 13098)

آهن اینفو مرجع تخصصی اطلاع رسانی و خرید و فروش محصولات بازار فولاد ارائه دهنده انواع ورق های گرم، اسید، سرد و پوششی کارشناس ورق سرد و پوششی: خانم فیاض بخش 09134847924 کارشناس ورق گرم و اسیدشویی :خانم قنبری 09135476164 شماره تماس دفتر: 03136605390_3 #آگاهانه_خرید_کنید کانال تلگرام: https://t.me/bazarganiahaninfo اینستا: https://instegram.com/ahanin_info

ورق روغنی (سرد)
15 آذر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 15 آذر (کد : 13092)

🔵🔵 موجودی فابریک/ فولاد مبارکه 🔶ضخامت 0.50 عرض 900*1506 کیفیت st12 🔶ضخامت 0.70 عرض 1390*1680 کیفیت st14 🔶ضخامت 0.70 عرض 905*1800 کیفیت st12 🔶ضخامت 0.80 عرض 1270*1550 کیفیت st14 🔶ضخامت 0.80 عرض 1080*1450 کیفیت st14 🔶ضخامت 0.88 عرض 1080*1453 کیفیت st14 🔶ضخامت 1 عرض 1280*1600 کیفیت st13 🔶ضخامت 1 عرض 1155*1390 کیفیت st14 🔶ضخامت 1.2 عرض 820*1470 کیفیت st14 🔶ضخامت 1.2 عرض 1680*1080 کیفیت st13 🔶ضخامت 1.5 عرض 1200*2076 کیفیت st12 🔶ضخامت 2.5 عرض 1120*1400 کیفیت st12 انبار اصفهان 031-36605390-93 09135949918 #آگاهانه_خرید_کنید

×