چت

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

ناودانی شکفته مشهد
سایز (mm) : 12 طول شاخه (m) : 6
از 29,000 تا 29,000 تومان

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %89

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

2 روز پیش
29,000 تومان

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %61

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

3 روز پیش
قیمت با تماس

ندا مطوری

امتیاز کاربر : %50

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

2 ماه پیش
28,070 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشهد فولاد توس

امتیاز کاربر : %68

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

2 ماه پیش
29,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ثامن تجارت

امتیاز کاربر : %46

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

2 ماه پیش
27,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

علی غفاری

امتیاز کاربر : %80

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

2 ماه پیش
27,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

3 ماه پیش
24,961 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن بازار

امتیاز کاربر : %63

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

4 ماه پیش
24,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فرداد فولاد خراسان

امتیاز کاربر : %50

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

5 ماه پیش
25,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

6 ماه پیش
24,040 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %69

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

6 ماه پیش
27,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

همراه فلز آسیا

امتیاز کاربر : %88

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

6 ماه پیش
25,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد فولاد آذربایجان

امتیاز کاربر : %77

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

6 ماه پیش
26,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %76

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

6 ماه پیش
26,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

7 ماه پیش
25,450 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن لند

امتیاز کاربر : %83

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

8 ماه پیش
25,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %77

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

8 ماه پیش
27,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

8 ماه پیش
27,359 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران آهن

امتیاز کاربر : %63

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

9 ماه پیش
27,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %61

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

9 ماه پیش
27,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشهد فولاد توس

امتیاز کاربر : %68

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

9 ماه پیش
27,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
25,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %89

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
26,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
10 ماه پیش
26,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تاجران پولاد افلاک

امتیاز کاربر : %53

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
10 ماه پیش
25,090 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهراد آهن (سام گستر دقیق)

امتیاز کاربر : %73

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
10 ماه پیش
29,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران آهن

امتیاز کاربر : %63

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
10 ماه پیش
28,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آداک فلز خاورمیانه

امتیاز کاربر : %69

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
30,180 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد 369 تجارت فولاد راسا

امتیاز کاربر : %60

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
27,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %77

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
30,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
12 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %72

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
1 سال پیش
17,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
18,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

راتین فولاد صدرا

امتیاز کاربر : %72

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

شاخه
2 سال پیش
18,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

اهن الات محمد و رضا

امتیاز کاربر : %17

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

شاخه
2 سال پیش
18,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %69

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
18,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهنات

امتیاز کاربر : %60

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
18,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×