چت

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

ناودانی شکفته مشهد
سایز (mm) : 8 طول شاخه (m) : 6
از 28,800 تا 29,500 تومان

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %89

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

2 روز پیش
28,800 تومان

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

4 روز پیش
29,500 تومان

مشهد فولاد توس

امتیاز کاربر : %68

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

2 هفته پیش
30,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ندا مطوری

امتیاز کاربر : %50

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

2 ماه پیش
25,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %72

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

2 ماه پیش
25,650 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ثامن تجارت

امتیاز کاربر : %46

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

2 ماه پیش
27,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

علی غفاری

امتیاز کاربر : %80

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

2 ماه پیش
27,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

3 ماه پیش
24,743 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %61

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

3 ماه پیش
25,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشاوران آهن لوتوس آرتا

امتیاز کاربر : %62

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

4 ماه پیش
23,697 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن بازار

امتیاز کاربر : %63

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

4 ماه پیش
24,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فرداد فولاد خراسان

امتیاز کاربر : %50

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

5 ماه پیش
25,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

طاها حدید مهرگان

امتیاز کاربر : %49

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

6 ماه پیش
26,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

6 ماه پیش
22,330 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %76

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

6 ماه پیش
26,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

6 ماه پیش
24,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %69

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

6 ماه پیش
28,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

همراه فلز آسیا

امتیاز کاربر : %88

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

6 ماه پیش
25,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد فولاد آذربایجان

امتیاز کاربر : %77

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

6 ماه پیش
25,540 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تاجران پولاد افلاک

امتیاز کاربر : %53

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

7 ماه پیش
25,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن لند

امتیاز کاربر : %83

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

8 ماه پیش
25,650 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %77

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

8 ماه پیش
27,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

8 ماه پیش
25,887 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران آهن

امتیاز کاربر : %63

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

9 ماه پیش
26,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %61

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

9 ماه پیش
29,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

9 ماه پیش
25,740 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشهد فولاد توس

امتیاز کاربر : %68

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

9 ماه پیش
25,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهراد آهن (سام گستر دقیق)

امتیاز کاربر : %73

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
25,740 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %77

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
27,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
25,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %76

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
275,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %89

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
25,950 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
27,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
10 ماه پیش
26,750 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تاجران پولاد افلاک

امتیاز کاربر : %53

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
10 ماه پیش
24,955 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %69

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
10 ماه پیش
27,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران آهن

امتیاز کاربر : %63

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
10 ماه پیش
28,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آداک فلز خاورمیانه

امتیاز کاربر : %69

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
30,180 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد 369 تجارت فولاد راسا

امتیاز کاربر : %60

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
27,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %72

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

1 سال پیش
21,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

توسعه تامین رام

امتیاز کاربر : %69

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
1 سال پیش
18,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

شاخه
2 سال پیش
18,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

راتین فولاد صدرا

امتیاز کاربر : %72

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

شاخه
2 سال پیش
18,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن لند

امتیاز کاربر : %83

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهنات

امتیاز کاربر : %60

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنگرام

امتیاز کاربر : %60

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
18,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×