چت

نبشی5*45*45 ناب تبریز 6 متری

نبشی ناب تبریز
ابعاد (mm) : 45*45 طول شاخه (m) : 6 ضخامت : 5
از 31,500 تا 31,500 تومان

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %89

نبشی5*45*45 ناب تبریز 6 متری

2 روز پیش
31,500 تومان

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

نبشی5*45*45 ناب تبریز 6 متری

3 روز پیش
31,500 تومان

آداک فلز خاورمیانه

امتیاز کاربر : %69

نبشی5*45*45 ناب تبریز 6 متری

4 روز پیش
31,500 تومان

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

نبشی5*45*45 ناب تبریز 6 متری

3 ماه پیش
25,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویان آلیاژ اعتماد

امتیاز کاربر : %63

نبشی5*45*45 ناب تبریز 6 متری

3 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن لند

امتیاز کاربر : %83

نبشی5*45*45 ناب تبریز 6 متری

5 ماه پیش
23,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی5*45*45 ناب تبریز 6 متری

5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد فولاد آذربایجان

امتیاز کاربر : %77

نبشی5*45*45 ناب تبریز 6 متری

6 ماه پیش
26,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد آتا

امتیاز کاربر : %78

نبشی5*45*45 ناب تبریز 6 متری

7 ماه پیش
26,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %76

نبشی5*45*45 ناب تبریز 6 متری

7 ماه پیش
25,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %89

نبشی5*45*45 ناب تبریز 6 متری

9 ماه پیش
27,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن لند

امتیاز کاربر : %83

نبشی5*45*45 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
27,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

نبشی5*45*45 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
27,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آداک فلز خاورمیانه

امتیاز کاربر : %69

نبشی5*45*45 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
27,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولادخاورمیانه

امتیاز کاربر : %53

نبشی5*45*45 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
21,468 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد ناب تبریز

امتیاز کاربر : %74

نبشی5*45*45 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
1 سال پیش
18,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %53

نبشی5*45*45 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
1 سال پیش
18,450 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد آتا

امتیاز کاربر : %78

نبشی5*45*45 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
1 سال پیش
18,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

گسترش فولاد آذربایجان صبا

امتیاز کاربر : %67

نبشی5*45*45 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
18,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنگرام

امتیاز کاربر : %60

نبشی5*45*45 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
18,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی5*45*45 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
18,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×