چت

ورق سیاه 20 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 20 ابعاد (m) : 1.5*6 حالت : شیت

کویر آهن نصف جهان(رکنی)

امتیاز کاربر : %84

ورق سیاه 20 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

1 ماه پیش
35,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

زرین فولاد شهریاری

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 20 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

3 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویان آلیاژ اعتماد

امتیاز کاربر : %63

ورق سیاه 20 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

زرین فولاد شهریاری

امتیاز کاربر : %55

ورق سیاه 20 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 20 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
28,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سازه چهل ستون

امتیاز کاربر : %57

ورق سیاه 20 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 20 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

12 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل . پترو سازه ساحل

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 20 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

2 سال پیش
19,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %72

ورق سیاه 20 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

2 سال پیش
20,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 20 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

2 سال پیش
21,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×