چت

ورق سیاه 20 عرض 1.50 فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 20 ابعاد (m) : عرض 1.5 حالت : رول
از 32,500 تا 32,500 تومان

فرداد فولاد خراسان

امتیاز کاربر : %50

ورق سیاه 20 عرض 1.50 فولاد مبارکه

1 روز پیش
32,500 تومان

کویر آهن نصف جهان(رکنی)

امتیاز کاربر : %88

ورق سیاه 20 عرض 1.50 فولاد مبارکه

3 هفته پیش
35,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

زرین فولاد شهریاری

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 20 عرض 1.50 فولاد مبارکه

2 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویان آلیاژ اعتماد

امتیاز کاربر : %63

ورق سیاه 20 عرض 1.50 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

زرین فولاد شهریاری

امتیاز کاربر : %55

ورق سیاه 20 عرض 1.50 فولاد مبارکه

6 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %81

ورق سیاه 20 عرض 1.50 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
31,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %70

ورق سیاه 20 عرض 1.50 فولاد مبارکه

8 ماه پیش
31,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن لند

امتیاز کاربر : %91

ورق سیاه 20 عرض 1.50 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
31,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سازه چهل ستون

امتیاز کاربر : %57

ورق سیاه 20 عرض 1.50 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فرداد فولاد خراسان

امتیاز کاربر : %50

ورق سیاه 20 عرض 1.50 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
31,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %70

ورق سیاه 20 عرض 1.50 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 20 عرض 1.50 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 20 عرض 1.50 فولاد مبارکه

2 سال پیش
19,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×