چت

ورق سیاه 12 شیت 1*6 فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 12 ابعاد (m) : 1*6 حالت : شیت

ورق سیاه 12 شیت 1*6 فولاد مبارکه

3 هفته پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویان آلیاژ اعتماد

امتیاز کاربر : %63

ورق سیاه 12 شیت 1*6 فولاد مبارکه

5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 12 شیت 1*6 فولاد مبارکه

8 ماه پیش
35,634 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 12 شیت 1*6 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سازه چهل ستون

امتیاز کاربر : %57

ورق سیاه 12 شیت 1*6 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 12 شیت 1*6 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
31,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 12 شیت 1*6 فولاد مبارکه

12 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

برنا پیشداد سپهر اریا

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 12 شیت 1*6 فولاد مبارکه

1 سال پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %88

ورق سیاه 12 شیت 1*6 فولاد مبارکه

1 سال پیش
42,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×