چت

ورق سیاه 2.5 شیت 1*6 فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : 1*6 حالت : شیت

آهن آلات اشرفی

امتیاز کاربر : %63

ورق سیاه 2.5 شیت 1*6 فولاد مبارکه

2 هفته پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن راشا

امتیاز کاربر : %61

ورق سیاه 2.5 شیت 1*6 فولاد مبارکه

3 هفته پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 2.5 شیت 1*6 فولاد مبارکه

4 هفته پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

کویر آهن نصف جهان(رکنی)

امتیاز کاربر : %84

ورق سیاه 2.5 شیت 1*6 فولاد مبارکه

1 ماه پیش
40,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویان آلیاژ اعتماد

امتیاز کاربر : %63

ورق سیاه 2.5 شیت 1*6 فولاد مبارکه

5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 2.5 شیت 1*6 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سازه چهل ستون

امتیاز کاربر : %57

ورق سیاه 2.5 شیت 1*6 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 2.5 شیت 1*6 فولاد مبارکه

12 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

برنا پیشداد سپهر اریا

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 2.5 شیت 1*6 فولاد مبارکه

1 سال پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشهد فولاد توس

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 2.5 شیت 1*6 فولاد مبارکه

2 سال پیش
22,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×