کوره قوس الکتریکی ( ویدئو )

کوره قوس الکتریکی (Electric Arc Furnace) برای ذوب فولاد مورداستفاده قرار می‌گیرد که به‌صورت مخفف EAF نامیده می‌شود.

کوره‌ای است که مواد، با استفاده از یک قوس الکتریکی گرم می‌شود. این کوره‌ها اندازه‌های متفاوتی دارند که از کوچک‌ترینشان، چدن و از بزرگ‌ترین‌هایشان کوره‌های تولید فولاد را می‌توان نام برد. در بعضی از کوره‌های آزمایشگاهی گاهی دما به ۳۰۰۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد

ابداع این روش مبتنی بر این بود که می‌توان برای ذوب فلزات از قوسی که بین الکترود افقی زده می‌شود، استفاده کرد. طرح زیمنس برای قوس الکتریکی غیرمستقیم چندین نوع بوده اما تنها، در سال ۱۸۹۰ بود که هر ولت طرح کوره‌های قوس الکتریکی مستقیم را ارائه کرد به‌طوری‌که تمام خصوصیات اساسی و بنیادی کوره‌های الکتریکی جدید را دربرمی گرفت .

برای مشاهده ی اطلاعات کامل به مقاله ی کوره ی قوس الکتریکی مراجعه نمائید

دیدگاه ها
×