چگونه لوله های مربعی فولادی را خم کنیم ؟ (فارسی بر کردن لوله های فولادی مربعی)

لوله مربعی نوعی لوله مربعی است که یک لوله فولادی با ضلع های برابر است. این نوار فولادی است که پردازش و نورد شده است. بطور کلی نوار بسته بندی نشده ، مسطح ، خرد شده ، جوش داده می شود تا یک لوله گرد شکل بگیرد و سپس توسط یک لوله گرد به داخل یک مربع چرخیده و سپس به طول دلخواه برش داده شود. معمولاً 50 در هر بسته. این ویدئو نحوه خم کردن و زاویه 90 در جه ای رو به لوله های فولادی مربعی نشان خواهد شد .با فولاد 24 همرراه باشید
دیدگاه ها
×