پدهای مغناطیسی

پدهای مغناطیسی یا آهن ربای لاستیکی ورقه ای، در محل قرار گرفتن قطعات با خاصیت مغناطیسی که دارند موجب جلوگیری کردن از گم شدن قطعاتی مانند پیچ ها در حین تعمیرات می گردند و کاربرد زیادی جهت مکانیک ها دارند و در هر زمانی به وسایل مورد نیاز خود دسترسی خواهند داشت.

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید