موفقیت محمد مهدی فنایی

استاد فنایی که به غول زیمنس ایران معروفه، معتقده که هیچوقت هدفش پول درآوردن نبوده و همیشه برای خدمت کردن تلاش می کرده...باهم بشنویم صحبت های ایشان را

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید