مراحل تولید فولاد

در این ویدئو مراحل تولید فولاد نمایش داده می شود . همانگونه که می دانید فولاد پر مصرف ترین فلز صنعتی است و مصرفش پیوسته افزایش می‌یابد..

اصطلاح فولاد یا پولاد برای آلیاژهای آهن که بین ۰٫۰۰۲ درصد تا ۲٫۱ درصد وزن خود کربن دارند بکار می‌رود. خواص فولاد به درصد کربن موجود در آن، عملیات حرارتی انجام شده بر روی آن و فلزهای آلیاژ دهنده موجود در آن بستگی دارد

فولاد کربور آهن است که با عنصرهای دیگر هم جوش شده باشد. با سوزاندن کربن آهن خام سفید و همجوش کردن آن با کمی کربن و اندازه کردن عنصر‌های دیگر در آن، به دو روش خمیری کردن و آب کردن، فولاد را می‌سازند.

دیدگاه ها
×