لحظه خروج و پیچ خوردن تیرآهن از خط تولید با دمای ۱۳۰۰ درجه سانتیگراد در ذوب آهن اصفهان

به صدا درآمدن آژیر هشدار ‌،لحظه خروج و پیچ خوردن تیر آهن از خط تولید با دمای ۱۳۰۰ درجه سانتیگراد، ذوب آهن اصفهان ‌را مشاهده کنید.

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید