صافکاری ماشین از طریق جوشکاری مقاومتی

جوشکاری مقاومتی‌ یکی از قدیمی‌ترین روش‌های جوشکاری الکتریکی است که امروزه در صنعت از آن استفاده می‌شود. این نوع جوشکاری، ترکیبی از گرما، فشار و زمان است. ‌

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید