ساخت چاقوی دمشقی از ساچمه های فولادی

در این ویدئو یک آهنگر خوش ذوق با استفاده از ساچمه های فلزی ومقداری فلفل!!!! شروع به ساخت چاقوی دمشقی میکند

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید