ذوب پول (1000 سکه) -تبدیل سکه به شمش

در این ویدئو جالب یک نفر 1000 سکه آلومینیومی 1روپیه ای پاکستانی رو به شمش آلومینیوم تبدیل میکند. شاید در نگاه اول اینکار جالب به نظر برسد ولی درنظر داشته باشید که این شخص باید با 1000 روپیه ی خود خداحافظی کند و مورد مهمتر اینکه ضرب و یا ذوب سکه عملی غیر قانونی می باشد 
 
دیدگاه ها
×