دستگاه برش میلگرد اتصال به شارژی

در این ویدئو یک دستگاه برش میلگرد شارژی را مشاهده میکنید که به راحتی میلگرد را در کمترین زمان ممکن برش می دهد

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید