خلاقیت جالب در ساخت گیره با چرخ دنده

‌گیره ابزاری محکم، مطمئن و بدون حرکت برای نگه داشتن یک یا چند وسیله و یا شیء مختلف در کنار یک‌دیگر است تا زمانی که کار روی قطعه مورد نظر انجام بشود. ‌

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید