حفظ زندگی خود با کلاه ایمنی در سرکار

کلاه ایمنی به عنوان ابزاری برای حفظ انسان وپیشگیری او از صدمه دیدن انسان تعریف می شود. کلاه ایمنی می تواند کارگران را از خطرات برخورد, شوک الکتریکی و سوختگی محافظت نمایند.

آسیب های وارده به سر در محیط کار می تواند در موارد زیر رخ دهد:

برخورد یا سقوط اجسام بر روی سر

برخورد سر با اجسام ثابت مثل لوله ها و تیرک ها

برخورد یا تماس تصادفی سر با منابع ایجاد خطر شوک الکتریکی

گیر کردن و کشیده شدن موها توسط دستگاه ها یا قطعات گردنده یا متحرک

توجه: کارگران ساختمانی , نجارها , آتش نشان ها , تکنسین های برق کارها , سیم کش ها،جوشکاران, لوله کش ها نمونه ای از مشاغلی که باید از کلاه ایمنی استفاده کنند.

منبع گروه تامین محتوا فولاد 24

دیدگاه ها
×