تحلیل آهن و فولاد 5 دی ماه 1398

تحلیل وضعیت بازار پر افت و خیز آهن و فولاد ایران را، از زبان آقای محمودیان نماینده شرکت فولاد ظریف و آقای نامور نماینده بازار غرب شیراز و آقای لندارنی از بازرگانی آهن لندرانی با هم می شنویم.

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید