تبدیل ریل قطار به تبری قدرتمند

 

یک مرد خلاق با استفاده از ابزارهای مختلف و صرف زمان نسبتا زیاد، قسمتی از یک ریل قطار را به تبری قدرتمند تبدیل کرد.با هم ببینیم این ایده جالب را...

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید