برش نبشی و ورق‌های فلزی بوسیله گیوتین

برش به روش گیوتین یکی از سریع ترین و بهترین روشهای برش ورقهای فلزی است.در این روش برش ورق،چهارگوش،تمیز و مستقیم صورت می گیرد. ‌

دیدگاه ها
×