برشکاری با واترجت

برش فولاد با واترجت

برش با واترجت, توانایی انجام برش هر نوع ماده اولیه از جمله آهن، انواع فولاد، فلزات رنگین و ... را به دلیل ماهیت برش سرد دارد . این نوع برش، بر روی قطعه کار، اثرات شیمیایی و مخرب ایجاد نمی کند. ;این دستگاه، قدرت برش مواد سخت همچون سنگ و فولاد را با ضخامت های مختلف، دارا می باشد. دقت، سرعت و کیفیت بالای لبه ها، از مزایای دیگر برش با واترجت است.

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید