ایفای نقش اصطحکاک در صنعت جوشکاری

جوشکاری اصطکاکی یا FRW ، فرایندی معمول جهت اتصال فلزات می باشد. این روش شامل همجوشی مواد، بدون ذوب آنها و اغلب با استفاده از گرمای حاصل از اصطکاک و فشار است.

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید