استفاده جالب از تیغه های فولادی

در این فیلم با سرهم بندی چندین تیغه فولادی بصورت عمودی و بکارگیری از آنها در قطع شاخ و برگ درختان جهت جلوگیری از آتش سوزی جنگل به نمایش گذاشته شده است.

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید