نهایی شدن دستورالعمل اجرایی تن – كیلومتر

نهایی شدن دستورالعمل اجرایی تن – كیلومتر
در راستاي اجراي مصوبه 209 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور، نشست تخصصي مسئولان سازمان راهداري و حمل ونقل جاده‌اي و رئيس كانون رانندگان و دبير انجمن صنفي كاميون داران كشور و نمايندگان فني آنان برگزار و بر ضرورت ابلاغ دستورالعمل اجرايي تن – كيلومتر به استانهاي سراسر كشور تاكيد شد.
دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید