چت

ارزیابی مواد خام Platts TSI روز 8 فوریه 2024

فولاد 24 به بررسی تغییرات مواد اولیه مواد خام موسسه پلاتز در 8 فوریه 2024 پرداخت.

ارزیابی مواد خام Platts TSI روز 8 فوریه 2024

به گزارش فولاد 24، در ارزیابی مواد خام Platts TSI برای روز 8 فوریه 2024، وضعیت به شرح زیر است:

IODEX سنگ‌آهن 62% Fe ($/dmt) - CFR شمال چین (سمبل: IODBZ00):

قیمت بستن: 129.80 دلار بر هر تن.
تغییر: +3.80 دلار بر هر تن.
درصد تغییر: +3.02٪.


زغال سنگ کک، کم حجم پریمیوم ($/mt) - FOB استرالیا (سمبل: PLVHA00):

قیمت بستن: 315.50 دلار بر هر متریک تن.
تغییر: +3.50 دلار بر هر متریک تن.
درصد تغییر: +1.12٪.


زغال سنگ کک، کم حجم پریمیوم ($/mt) - سی اف آر چین (سمبل: PLVHC00):

قیمت بستن: 320.00 دلار بر هر متریک تن.
تغییر: 0.00 دلار بر هر متریک تن.
درصد تغییر: 0.00٪.


TSI Premium سخت، صادرات استرالیا (بندر FOB) (سمبل: TS01034):

قیمت: 315.50 دلار بر هر متریک تن.
تغییر: +3.50 دلار بر هر متریک تن.
درصد تغییر: +1.12٪.


قراضه آهنی ($/mt) - HMS 1/2 80:20 CFR ترکیه (سمبل: TS01011):

قیمت: 419.25 دلار بر هر متریک تن.
تغییر: -0.75 دلار بر هر متریک تن.
درصد تغییر: -0.18٪.

×