چت

مراحل تولید تیرآهن در فرآیند نورد گرم

فرآیند تولید تیرآهن، شامل مراحل گوناگون نورد است. در نورد فلز به در دمای بالا قرار می‌گیرد و به حالت نرم در می‌آید و از بین غلتک‌های گوناگون رد می‌شود و در اثر فشار غلتک‌های شکل می‌گیرد.

مراحل تولید تیرآهن در فرآیند نورد گرم

تیرآهن در فرآیند نورد گرم تولید می‌شود. نوع تیرآهن موجب تغییر در فرایند کلی تولید نمی‌شود و برای تمام انواع این محصول، نحوه تولید تقریبا یکسان است.از آنجایی که این محصول در ساختمان سازی پرکاربرد است قیمت آن تاثیر مستقیم در قیمت مسکن دارد ما در این مقاله می‌خوانیم که:

  • رایج ترین روش نورد تیرآهن با مقطع اچ کدام است؟
  • روش اندازه گیری ابعاد درون تیرآهن چگونه است؟
  • روش تولید تیرآهن با ارتفاع داخلی و یا عرض باله چگونه است؟  

قیمت روز تیرآهن

در رایج ترین روش نورد تیرآهن با مقطع اچ،فولاد خام در یک کوره دوباره گرم می‌شود و به شکل کاملا باریک در کارخانه ها توسط دستگاه‌های نورد در می‌آیند.با شکل گیری اندازه محصول نهایی با کاهش لبه ها و ضخامت باله در نوردهای اصلی و عرض لبه با اندازه گیری توسط قلتک‌های افقی فرآیند تکمیل می‌شود. در نتیجه ابعاد درون تیرآهن اچ به طور اجتناب ناپذیری ثابت می شوند.برای تولید محصولات دارای ارتفاع داخلی و یا عرض باله، نورد‌های افقی و نوردهای لبه باید تغییر داده شوند.

در فرآیند تولید تیرآهن به دلیل تنش‌های داخلی به‌ دلیل اختلاف دما در یک بخش که ناشی از تغییر در انتقال دمای در هنگام نورد به وجود می‌آید سبب خمیدگی تیرآهن در زمان کشش می‌شود که باعث می‌شود بیش از حد بزرگ شود. جهت برطرف کردن این موضوع، مهندسین فرآیندهایی را ممکن ساخته‌اند که در طی آن محصولات با ارتفاع مختلف جان و عرض باله با استفاده از نوردهای لبه دهنده دلخواه امکان تولید محصولات دارای عرض مختلف باله بدون تغییر غلتک را به دست آوردند. بعلاوه، با توجه به ضخامت باله و جان، تولید تیرآهن H با ابعاد مختلف با استفاده از تکنولوژی کنترل دمای نورد برای محصولات نسبتا ضخیم باله میسر شده است و بعلاوه محصولات با اندازه‌های متفاوت به طور ویژه از یک تختال مستطیل شکل با استفاده از فرآیند نورد اندازه گیری تختال تولید می‌شوند.

تیرآهن

تنظیم ارتفاع درون جان تیرآهن توسط غلتک‌های مورب:

یک سری از روش‌ها برای تنظیم ارتفاع جان محصول بدون عوض کردن نوردها ایجاد شده است که شامل تکنولوژی‌هایی مثل چرخش‌های جزئی درونی جان ، کشش داخل جان و چرخ نورد جان محصول جهت عرضی می‌شود. مهندسین روش نورد مورب به کار می‌برند که به طور موثر در ارتفاع جان در یک محدوده وسیعی با تنها یک عبور تنظیم شود. در حالی که خطوط مرکزی چهار نورد که در سمت چپ، راست، بالا و پایین نصب شده اند، از جهت نورد با یک زاویه α با فاصله جدا کننده عبور می‌کنند که در میان فاصله L، بین قلتک‌های چپ و راست قرار دارد. در این قطعه نورد، هر دو لبه‌های جان محصول که ضخیم تر از بخش مرکزی (ضخامت اضافی) در مرحله نوردی هستند، در جهت قطر نورد می‌شوند، در نتیجه ارتفاع داخل جان محصول را افزایش می‌دهد. در این فرآیند، محصولات با ارتفاع جان مورد نیاز را می توان با با تنظیم α و L برای فراهم کردن شرایط مورد نیاز افزایش ارتفاع داخلی تولید کرد. رفتار ناپایدار را می توان در سه محله مجزا مورد بحث قرار داد. در مرحله اول، در سمت ورودی نورد، اگرچه کاهش به ضخامت جان تیرآهن اعمال نمی‌شود، غلتک‌های نورد با یک باله تماس می‌گیرد و کل جان تیرآهن در جهت عرض بلندتر می‌شود و در آنجا جان داخلی تیرآهن داخلی گسترش یافته است.

مراحل تولید تیرآهن

نورد لبه دهنده با سایز دلخواه:

مجموع عمق باله بالا و پایین و ضخامت جان تیرآهن برابر است با عرض تیرآهن اچ. محدود کردن موقعیت جان محصول برای کشش جان; به موقعیت مناسب بوسیله نورد لبه دهنده ایجاد می‌شود. با استفاده از فرآیند نوردهای لبه دهنده با داشتن عمق کالیبر که به طور چشمگیری کوچکتر از عمق باله است، مرکز جان محصول مرکزی در یک سو یا به سمت پایین نسبت به مرکز باله ایجاد می شود.

منبع: گروه تامین محتوا فولاد 24

×