چت

مدیریت شرایط اضطراری محیط کار

مدیریت بحران مجموعه‌ای از چاره‌جویی‌ها و تصمیماتی است که در مقابله با بحران انجام می‌گیرد و هدف آن کاهش روند بحران، کنترل و کاهش تبعات و رفع بحران است. هیچ کارگري نباید عملی را که سبب ایجاد خطر براي دیگر کارگران، صدمه به تجهیزات یا توقف تولید می‌شود، انجام دهد.

مدیریت شرایط اضطراری محیط کار

قیمت روز مقاطع فولادی

مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراري

مدیریت بحران به‌عنوان فرایندي نظام‌یافته است که طی آن سازمان تلاش می‌کند بحران‌های بالقوه را شناسایی و پیش‌بینی کند. سپس در مقابل آن‌ها اقدامات پیشگیرانه انجام دهد تا اثر آن را به حداقل برساند. براي اجراي این فرایند باید مشخص شود که بحران در چه مرحله از عمر خود قرار دارد تا بتوان نسبت به اقدامات پیشگیرانه و یا هر اقدام مناسب، تصمیم درستی اتخاذ کرد و روش‌های صحیحی به اجرا آورد.در این مقاله با بررسی شیوه ی مدیریت شرایط بحرانی در محیط کار میپردازیم.

مخاطرات محیط کار

همچنین مدیریت بحران مجموعه‌ای از چاره‌جویی‌ها و تصمیماتی است که در مقابله با بحران انجام می‌گیرد و هدف آن کاهش روند بحران، کنترل و کاهش تبعات و رفع بحران است. طرح واکنش اضطراري، مجموعه اعمالی است که ایمنی کارفرما و کارکنان را در شرایط اضطراري تضمین می‌کند و مهم‌ترین جزء آمادگی در مقابل وضعیت اضطراري است. این طرح اعمالی را شرح می‌دهد که کارکنان را در شرایط اضطراري ایمن نگه دارد. به عبارت دیگر این طرح شامل فرآیند آمادگی، کاهش ریسک، واکنش و عادی‌سازی وضعیت اضطراري است.

نکات مهم در عملیات واکنش اضطراري در محیط کار

 • مشخص ساختن وظایف اصلی فرماندهی، شامل یک روش استاندارد براي قبول فرماندهی مستمر
 • مسئولیت‌ها و وظایف افراد در بخش‌های مختلف و تفویض اختیار فرماندهی به روساي بخش‌ها
 • نکات مربوط به ارتباطات و مخابره پیام‌ها
 • دستورالعمل‌ها و شرح اولویت‌های تاکتیکی و وظایف مربوطه
 • انتقال افراد آسیب‌دیده به محلی امن براي درمان‌های اولیه
 • رفع خطرات بعدي که امکان دارد از حادثه ناشی گردد
 • قرار دادن تابلو و علامت‌گذاری و مشخص ساختن راه‌های خروج اضطراري و تمرین استفاده از راه‌های فرار اضطراري
 • قطع و راه‌اندازی مجدد برق و گاز و منابع دیگر انرژي
 • آلارم ها و ابزار و وسایل ارتباطات با تمام قسمت‌ها در شرایط اضطراري
 • نصب سیستم ورود و خروج افراد به کارگاه و شمارش افراد قبل و پس از تخلیه و فرار
 • تجمع در مکان‌های تعیین‌شده در زمان وقوع حادثه
 • تمرین عکس‌العمل به حریق و گزارش آن
 • تمرین امداد و نجات و فوریت‌های پزشکی
 • تعیین تیم‌هایی که از قبل بدانند چه‌کار باید انجام دهند و تعیین جانشین‌های احتمالی افراد
حوادث در محیط کار

هر فردي که در عملیات امداد و نجات نقش دارد، مسئول ایمنی و سلامت فرد است و نباید با کارهای شتاب‌زده که خطرات پنهانی را در خود نهفته دارند، خود و فرد صدمه‌دیده را به خطر اندازد.

هر جراحت و صدمه‌ای که به کارگر وارد می‌شود، باید به مسئول ایمنی و بهداشت کارگاه گزارش شود تا براي درمان و بررسی شخص آسیب‌دیده قبل از بازگشت به کار یا ترك کارگاه پرداخته شود.

براي جابه‌جایی فرد آسیب‌دیده یا انتقال بیمار به بیمارستان یا استفاده از دیگر تسهیلات پزشکی باید هماهنگی‌های لازم صورت گیرد.

ایجاد گروه‌های امداد و نجات و اجراي مداوم مانورهاي ایمنی و انجام تمرین به‌منظور کاهش صدمات و ضایعات انسانی در زمان وقوع حوادث.
 

ایمنی

کمک‌های اولیه

کارگران و سرپرستان کارگاه باید بتوانند به‌سرعت در برابر حوادث و سوانح رخ‌داده، پاسخگو باشند و کمک‌های اولیه و ضروري درمانی افراد را به‌سرعت انجام دهند. درمان سریع از طریق کمک‌های اولیه می‌تواند در جلوگیري از جدی‌تر شدن آسیب‌ها یا حتی از دست دادن جان فرد مصدوم مؤثر باشد. مسئولین کارگاه باید اطمینان یابند که جعبه کمک‌های اولیه در محلی مناسب قرار دارد و به‌طور مداوم با لوازم مشابه تجدید می‌شود. دیگر لوازم کمک‌های اولیه که ممکن است به دلیل ماهیت کار توسط پزشک صلاحیت‌دار توصیه گردد.
 

کمک های اولیه

الزامات کارگران در هنگام کار

هیچ کارگري نباید عملی را که سبب ایجاد خطر براي دیگر کارگران، صدمه به تجهیزات یا توقف تولید می‌شود، انجام دهد.

هر کارگر باید کاملاً از قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های حفاظتی صادرشده توسط مسئول ایمنی پیروي کند و براي مراقبت از خود، به‌درستی از وسایل حفاظت فردي مناسب استفاده کند.
 

الزامات محیط کار

هر کارگر در طول کار باید از خود یا دیگر افرادي که تحت تأثیر اعمال و یا سهل‌انگاری وي ممکن است صدمه ببینند مراقبت کند.

درصورتی‌که کارگري از خطرات احتمالی آگاه شود که سلامت خود یا دیگر کارکنان را با خطر مواجه سازد و خود از عهده رفع آن ناتوان باشد، موظف به آگاه نمودن بی‌درنگ کلیه کارگران بوده و بایستی در اسرع وقت نسبت به گزارش هر نوع وضعیت خطرساز به سرپرست و مسئول ایمنی کارگاه، اقدام نماید.

هر حادثه، اعم از شدید یا جزئی و منجر به جراحت یا رویداد خطرناك و شبه حوادث، که در هنگام کار ایجاد می‌شود، حتی اگر صدمه‌ای به فرد یا کارگر وارد نکند، باید در دفتر مخصوصی ثبت و به مسئولین و مراجع ذی‌ربط گزارش گردد.

منبع: گروه تامین محتوای فولاد 24

×