قراضه و ضایعات
06 مهر، 1402 18 ساعت پیش

اعلام موجودی قراضه و ضایعات 05 مهر (کد : 79503)

فروش آهن سوپرویژه موجودی 3هزارتن آماده تحویل فاکتوررسمی شرکت باراهوازاست شماره تماس 09137741850

قراضه و ضایعات
06 مهر، 1402 20 ساعت پیش

اعلام موجودی قراضه و ضایعات 06 مهر (کد : 79699)

📝⚜️#ناجی_توسعه_تجارت_پارسا 💠بازرگانی ناجی توسعه تجارت پارسا فعال در زمینه بازرگانی 🔸مواد معدنی شامل: 🌀  آهن اسفنجی، بریکت، گندله، زغال سنگ، سنگ آهن، کنسانتره 🌀 ضایعات 🌀 شمش ✅ تامین کننده  کلیه مقاطع فولادی 📢کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش تماس با تلفن : 📲 09194094395 📲 09194094396 ☎️ 03591014440 🌐https://dtparsa.com/ 🆔https://www.instagram.com/dtparsa_/ 📋https://foolad24.com/profile/14430

قراضه و ضایعات
05 مهر، 1402 2 روز پیش

اعلام موجودی قراضه و ضایعات 05 مهر (کد : 79659)

🌐رابین فلز برنا 🔵خریدوفروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی : ✳️نبشی،ناودانی 💠میلگرد ✳️تیرآهن،هاش 💠 ورق آجدار ✳️سپری 👈کارخانه و انبار تهران ☎️ 02133557410 📲 09125344540 🔰 https://t.me/Robinfelezborna 🆔 instagram.com/robinfelezborna 🔸 https://foolad24.com/profile/12250

قراضه و ضایعات
05 مهر، 1402 2 روز پیش

پوسته اکسید 05 مهر (کد : 79500)

500 تن پوسته اکسید به قیمت مناسب موجود میباشد

قراضه و ضایعات
05 مهر، 1402 2 روز پیش

اعلام موجودی قراضه و ضایعات 05 مهر (کد : 79343)

اعلام موجودی قراضه و ضایعات

قراضه و ضایعات
05 مهر، 1402 2 روز پیش

اعلام موجودی قراضه و ضایعات 05 مهر (کد : 79335)

📝⚜️#ناجی_توسعه_تجارت_پارسا 💠بازرگانی ناجی توسعه تجارت پارسا فعال در زمینه بازرگانی 🔸مواد معدنی شامل: 🌀  آهن اسفنجی، بریکت، گندله، زغال سنگ، سنگ آهن، کنسانتره 🌀 ضایعات 🌀 شمش ✅ تامین کننده  کلیه مقاطع فولادی 📢کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش تماس با تلفن : 📲 09194094395 📲 09194094396 ☎️ 03591014440 🌐https://dtparsa.com/ 🆔https://www.instagram.com/dtparsa_/ 📋https://foolad24.com/profile/14430

قراضه و ضایعات
04 مهر، 1402 3 روز پیش

اعلام موجودی قراضه و ضایعات 04 مهر (کد : 79301)

🌐رابین فلز برنا 🔵خریدوفروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی : ✳️نبشی،ناودانی 💠میلگرد ✳️تیرآهن،هاش 💠 ورق آجدار ✳️سپری 👈کارخانه و انبار تهران ☎️ 02133557410 📲 09125344540 🔰 https://t.me/Robinfelezborna 🆔 instagram.com/robinfelezborna 🔸 https://foolad24.com/profile/12250

قراضه و ضایعات
04 مهر، 1402 3 روز پیش

اعلام موجودی قراضه و ضایعات 03 مهر (کد : 78793)

📝⚜️#ناجی_توسعه_تجارت_پارسا 💠بازرگانی ناجی توسعه تجارت پارسا فعال در زمینه بازرگانی 🔸مواد معدنی شامل: 🌀  آهن اسفنجی، بریکت، گندله، زغال سنگ، سنگ آهن، کنسانتره 🌀 ضایعات 🌀 شمش ✅ تامین کننده  کلیه مقاطع فولادی 📢کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش تماس با تلفن : 📲 09194094395 📲 09194094396 ☎️ 03591014440 🌐https://dtparsa.com/ 🆔https://www.instagram.com/dtparsa_/ 📋https://foolad24.com/profile/14430

قراضه و ضایعات
03 مهر، 1402 4 روز پیش

اعلام موجودی قراضه و ضایعات 03 مهر (کد : 79016)

🌐رابین فلز برنا 🔵خریدوفروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی : ✳️نبشی،ناودانی 💠میلگرد ✳️تیرآهن،هاش 💠 ورق آجدار ✳️سپری 👈کارخانه و انبار تهران ☎️ 02133557410 📲 09125344540 🔰 https://t.me/Robinfelezborna 🆔 instagram.com/robinfelezborna 🔸 https://foolad24.com/profile/12250

قراضه و ضایعات
01 مهر، 1402 6 روز پیش

اعلام موجودی قراضه و ضایعات 01 مهر (کد : 78709)

📝⚜️#ناجی_توسعه_تجارت_پارسا 💠بازرگانی ناجی توسعه تجارت پارسا فعال در زمینه بازرگانی 🔸مواد معدنی شامل: 🌀  آهن اسفنجی، بریکت، گندله، زغال سنگ، سنگ آهن، کنسانتره 🌀 ضایعات 🌀 شمش ✅ تامین کننده  کلیه مقاطع فولادی 📢کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش تماس با تلفن : 📲 09194094395 📲 09194094396 ☎️ 03591014440 🌐https://dtparsa.com/ 🆔https://www.instagram.com/dtparsa_/ 📋https://foolad24.com/profile/14430

قراضه و ضایعات
29 شهریور، 1402 1 هفته پیش

اعلام موجودی قراضه و ضایعات 29 شهریور (کد : 78357)

🌐رابین فلز برنا 🔵خریدوفروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی : ✳️نبشی،ناودانی 💠میلگرد ✳️تیرآهن،هاش 💠 ورق آجدار ✳️سپری 👈کارخانه و انبار تهران ☎️ 02133557410 📲 09125344540 🔰 https://t.me/Robinfelezborna 🆔 instagram.com/robinfelezborna 🔸 https://foolad24.com/profile/12250

قراضه و ضایعات
29 شهریور، 1402 1 هفته پیش

اعلام موجودی قراضه و ضایعات 29 شهریور (کد : 78242)

📝⚜️#ناجی_توسعه_تجارت_پارسا💠بازرگانی ناجی توسعه تجارت پارسا فعال در زمینه بازرگانی 🔸مواد معدنی شامل: 🌀  آهن اسفنجی، بریکت، گندله، زغال سنگ، سنگ آهن، کنسانتره 🌀 ضایعات 🌀 شمش ✅ تامین کننده  کلیه مقاطع فولادی 📢کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش تماس با تلفن : 📲 09194094395 📲 09194094396☎️ 03591014440 🌐https://dtparsa.com/ 🆔https://www.instagram.com/dtparsa_/ 📋https://foolad24.com/profile/14430

قراضه و ضایعات
28 شهریور، 1402 1 هفته پیش

اعلام موجودی قراضه و ضایعات 26 شهریور (کد : 77567)

📝⚜️#ناجی_توسعه_تجارت_پارسا💠بازرگانی ناجی توسعه تجارت پارسا فعال در زمینه بازرگانی 🔸مواد معدنی شامل: 🌀  آهن اسفنجی، بریکت، گندله، زغال سنگ، سنگ آهن، کنسانتره 🌀 ضایعات 🌀 شمش ✅ تامین کننده  کلیه مقاطع فولادی 📢کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش تماس با تلفن : 📲 09194094395 📲 09194094396☎️ 03591014440 🌐https://dtparsa.com/ 🆔https://www.instagram.com/dtparsa_/ 📋https://foolad24.com/profile/14430

قراضه و ضایعات
27 شهریور، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی قراضه و ضایعات 27 شهریور (کد : 77908)

🌐رابین فلز برنا 🔵خریدوفروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی : ✳️نبشی،ناودانی 💠میلگرد ✳️تیرآهن،هاش 💠 ورق آجدار ✳️سپری 👈کارخانه و انبار تهران ☎️ 02133557410 📲 09125344540 🔰 https://t.me/Robinfelezborna 🆔 instagram.com/robinfelezborna 🔸 https://foolad24.com/profile/12250

قراضه و ضایعات
26 شهریور، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی قراضه و ضایعات 26 شهریور (کد : 77750)

[ Album ] 🌐رابین فلز برنا 🔵خریدوفروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی : ✳️نبشی،ناودانی 💠میلگرد ✳️تیرآهن،هاش 💠 ورق آجدار ✳️سپری 👈کارخانه و انبار تهران ☎️ 02133557410 📲 09125344540 🔰 https://t.me/Robinfelezborna 🆔 instagram.com/robinfelezborna 🔸 https://foolad24.com/profile/12250

قراضه و ضایعات
22 شهریور، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی قراضه و ضایعات 22 شهریور (کد : 77459)

🌐#رابین_فلز_برنا 🔵خریدوفروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی : ✳️نبشی،ناودانی 💠میلگرد ✳️تیرآهن،هاش 💠 ورق آجدار ✳️سپری 👈کارخانه و انبار تهران ☎️ 02133557410 📲 09125344540 🔰 https://t.me/Robinfelezborna 🆔 instagram.com/robinfelezborna 🔸 https://foolad24.com/profile/12250

قراضه و ضایعات
21 شهریور، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی قراضه و ضایعات 21 شهریور (کد : 77173)

🌐#رابین_فلز_برنا 🔵خریدوفروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی : ✳️نبشی،ناودانی 💠میلگرد ✳️تیرآهن،هاش 💠 ورق آجدار ✳️سپری 👈کارخانه و انبار تهران ☎️ 02133557410 📲 09125344540 🔰 https://t.me/Robinfelezborna 🆔 instagram.com/robinfelezborna 🔸 https://foolad24.com/profile/12250

قراضه و ضایعات
21 شهریور، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی قراضه و ضایعات 21 شهریور (کد : 77103)

📝⚜️#ناجی_توسعه_تجارت_پارسا💠بازرگانی ناجی توسعه تجارت پارسا فعال در زمینه بازرگانی 🔸مواد معدنی شامل: 🌀  آهن اسفنجی، بریکت، گندله، زغال سنگ، سنگ آهن، کنسانتره 🌀 ضایعات 🌀 شمش ✅ تامین کننده  کلیه مقاطع فولادی 📢کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش تماس با تلفن : 📲 09194094395 📲 09194094396☎️ 03591014440 🌐https://dtparsa.com/ 🆔https://www.instagram.com/dtparsa_/ 📋https://foolad24.com/profile/14430

قراضه و ضایعات
20 شهریور، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی قراضه و ضایعات 20 شهریور (کد : 77027)

🌐#رابین_فلز_برنا 🔵خریدوفروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی : ✳️نبشی،ناودانی 💠میلگرد ✳️تیرآهن،هاش 💠 ورق آجدار ✳️سپری 👈کارخانه و انبار تهران ☎️ 02133557410 📲 09125344540 🔰 https://t.me/Robinfelezborna 🆔 instagram.com/robinfelezborna 🔸 https://foolad24.com/profile/12250

قراضه و ضایعات
20 شهریور، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی قراضه و ضایعات 20 شهریور (کد : 76839)

📝⚜️#ناجی_توسعه_تجارت_پارسا💠بازرگانی ناجی توسعه تجارت پارسا فعال در زمینه بازرگانی 🔸مواد معدنی شامل: 🌀  آهن اسفنجی، بریکت، گندله، زغال سنگ، سنگ آهن، کنسانتره 🌀 ضایعات 🌀 شمش ✅ تامین کننده  کلیه مقاطع فولادی 📢کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش تماس با تلفن : 📲 09194094395 📲 09194094396☎️ 03591014440 🌐https://dtparsa.com/ 🆔https://www.instagram.com/dtparsa_/ 📋https://foolad24.com/profile/14430

×