کریمی

برشکاری ایستا

44%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
03 دی، 1401 9 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق ST۳۷ ضخامت ۴ و ۵ عرض ۱۵۰۰ یک رول خریداریم.

×