کریمی

برشکاری ایستا

44%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
14 آذر، 1401 10 ماه پیش

خریدار فولاد صبا

ورق سیاه ST۳۷ فولاد صبا ۳ و ۴ میل عرض ۱۰۰۰ هستیم.

×