کریمی

برشکاری ایستا

44%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
22 آبان، 1401 11 ماه پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق گرم با ضخامت 3 میل و عرض 1000 به میزان یک تا دو رول می باشم.

×