کریمی

برشکاری ایستا

44%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
31 خرداد، 1401 1 سال پیش

خرید ورق سیاه مبارکه

ورق 2/5 میل مبارکه عرض 125 تک رول خریداریم.

×