علی شیرازی

ضایعات شیرازی

36%
جزئیات...
قراضه (ضایعات)
15 آبان، 1400 1 سال پیش

ضایعات استیل و آهن

خریدار نقدی انواع ضایعات استیل بگیر ونگیر ۳۰۴.۳۱۶نسوز و آلیاژی نیکل بالا و خرید انواع تیکه ورق و لوله ومخزن استیل مصرفی در کل کشور همراه با دستگاه آنالیز